V Nové budově Národního muzea proběhly první besedy s pamětníky

V rámci doprovodného programu k Česko-slovenské / Slovensko-české výstavě proběhly v Národním muzeu první dvě besedy žáků základních a středních škol s pamětníky připravené ve spolupráci s Živou pamětí.

První z nich byla věnovaná únorovým událostem roku 1948. S příčinami a průběhem únorových událostí žáky seznámil historik Martin Jelínek a o svých životních zkušenostech hovořil pamětník Lumír Tuček, rodák z pohraniční obce Hrobčice, který se po Mnichovu 1938 přestěhoval s rodinou do Prahy, kde byl za druhé světové války nasazen na nucené práce. Únor 1948 zažil jako 21letý mladík, zaměstnaný v továrně v Ústí nad Labem.

Další beseda na téma druhé světové války a života v koncentračních táborech proběhla 14. března. Historické souvislosti žákům zprostředkoval Mgr. Ondřej Štěpánek, na jehož přednášku navázala svým životním příběhem akademická malířka paní Helga Hošková, která čelila čtyři roky útrapám v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Mauthausen. Její příběh v absolutní tichosti vyslechlo na 150 žáků, kteří v rámci diskuse zahrnuli paní Hoškovou mnoha otázkami. Svůj příběh ilustrovala kresbami, které malovala jako 12 až 16letá v koncentračním táboře Terezín a bezprostředně po svém návratu domů. Po ukončení obou besed žáci i učitelé využili příležitosti a pohovořili s pamětníky dlouhé minuty osobně.