Električkou na Československo

V rámci projektu Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava sme pre vás prichystali v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a.s. a Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, o. z. zážitkovú jazdu historickou električkou.

Počas júlových, augustových a septembrových víkendov (od 1. 7. do 9. 9.) bude centrom mesta premávať historická československá električka ČKD Tatra K2 #317 po okružnej trase:

  • Jesenského (historická budova SND) – Nám. SNP – Obchodná – Blumentál – Vazovova – Krížna – Špitálska – Nám. SNP – Kapucínska – tunel – nábrežie – Mostová – Jesenského (historická budova SND).

Odchody z Jesenského budú vždy v sobotu a v nedeľu v hodinovom intervale od 10:00 do 17:00. Počas jázd s odchodmi o 14:00, 15:00 a 16:00 budú v električke aj sprievodcovia z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, ktorí cestujúcim porozprávajú o kľúčových miestach Bratislavy, ktoré formovali históriu Československa.

Zastávka Hrad obsluhovaná linkami 203 207 N47 by mala byť počas letných mesiacov dočasne premenovaná na Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava.

FB podujatie: https://www.facebook.com/events/2044673499129250/