Mnichovská dohoda, Protokol Hácha – Hitler a další unikáty budou vystaveny na Česko-slovenské/Slovensko-české výstavě

Poprvé v historii bude v České a Slovenské republice k vidění soubor originálních dokumentů, které sehrály zásadní roli v dějinách Československa a osudech jeho obyvatel. Národnímu muzeu a Slovenskému národnímu muzeu se za pomoci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultury SR podařilo získat souhlas Spolkové republiky Německo, Spojených států amerických a Francie se zapůjčením originálů Mnichovské dohody, Pittsburské dohody, československých ratifikací smluv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, Vídeňské arbitráže a tzv. Protokolu Hácha – Hitler. Jedná se o mimořádný diplomatický úspěch. Všechny dokumenty budou prezentovány v Bratislavě i v Praze na Česko-slovenské/Slovensko-české výstavě, kterou připravují národní muzea obou zemí u příležitosti 100. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků.

Všechna práva vyhrazena – fotografie je majetkem Politického archivu Ministerstva zahraničních věcí, Berlín, SRN. Bez výslovného souhlasu majitele není možné fotografii jakkoliv užívat.

„Jedná se o fantastický mezinárodní úspěch. Takto rozsáhlý soubor klíčových dokumentů k moderním českým a slovenským dějinám nemělo Národní muzeum ještě nikdy šanci vystavovat. Jedná se jistě o úžasné obohacení připravované Česko-slovenské/Slovensko-české výstavy a krásný dárek Národnímu muzeu k jeho 200. narozeninám. Rád bych na tomto místě poděkoval kolegům z Německa, Francie i USA a samozřejmě i ze Slovenska za jejich vstřícnost a pomoc,“ říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

„Získať na výstavu tak dôležité a ikonické predmety, ako sa podarilo Slovenskému národnému múzeu v Bratislave a Národnímu muzeu v Prahe, je možné považovať určite za veľký úspech. Na základe týchto dokumentov vznikali a zanikali štáty, milióny obyvateľov sa v jednej chvíli stáli obyvateľmi iných štátov, a žiaľ na niektorých mali aj fatálne dôsledky. Výstava o dejinách Československa bude určite obohatená a návštevník bude môcť na vlastné oči vidieť dokumenty, o ktorých sa tak často hovorí. Treba však povedať, že tento muzejný úspech by nebol možný bez pomoci, ochoty a podpory, a aj lobingu našich partnerov na Slovensku, Čechách, Francúzsku, Nemecku a USA. Naozaj im všetkým úprimne ďakujeme,“ dodává Branislav Panis, generální ředitel Slovenského národního muzea.

Z USA, SRN a Francie budou zapůjčeny tyto dokumenty:

Pittsburská dohoda
Dohoda, kterou 31. května 1918 (přestože je na dokumentu datum 30. května 1918) v americkém Pittsburghu podepsali zástupci Slovenské ligy v Americe, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků s Tomášem G. Masarykem, který také text dohody při své návštěvě USA zformuloval. Základem dohody byl souhlas výše zmíněných stran se spojením Čechů a Slováků v budoucím společném státě. V rámci dohody mělo mít Slovensko samostatnou státní správu, parlament a soudnictví. Jedná se o klíčový dokument pro vznik společného státu Čechů a Slováků.
Zapůjčeno: Senator John Heinz History Center, Pittsburgh, USA

Ratifikační smlouvy z Versailles, Saint-Germain a Trianonu
Tři exempláře smluv versailleského systému, kterými zástupci Československa přijímají jejich výsledky. Každá z ratifikačních smluv obsahuje výsledek dohod s poraženými státy, tzn. s Německem (Versailleská smlouva), Rakouskem (Smlouva ze Saint-Germain) a Maďarskem (Trianon), které svým podpisem ratifikují Tomáš G. Masaryk a Edvard Beneš.
Zapůjčeno: Francouzský diplomatický archív, Paříž, Francie

Mnichovská dohoda
Dohoda byla podepsána 29. září 1938 v Mnichově zástupci Německa (Adolf Hitler), Itálie (Benito Mussollini), Francie (Édouard Daladier) a Velké Británie (Neville Chamberlain) a jejím obsahem je dohoda těchto mocností o odstoupení pohraničních území Československa Německu. Ve svých dodatcích diktuje Československu i odstoupení části území Polsku a Maďarsku. Československo nebylo k projednávání ani podpisu této dohody přizváno.
Zapůjčeno: Politický archiv Ministerstva zahraničních věcí, Berlín, SRN

Vídeňská arbitráž
Výsledek jednání o maďarsko-československé hranici, které probíhalo do 2. listopadu 1938 ve vídeňském Belvederu. Protokol podepsali zástupci Německa, Itálie, Maďarska a Československa. Československo muselo odstoupit značná území jižního a východního Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku. Arbitráže byly vyvolány jako důsledek mnichovské dohody.
Zapůjčeno: Politický archiv Ministerstva zahraničních věcí, Berlín, SRN

Protokol Hácha – Hitler  
Originál dokumentu podepsaného v Berlíně 15. března 1939, na jehož základě prezident Československa (Emil Hácha) a ministr zahraničí (František Chvalkovský) dávají osud území a obyvatelstva Čech a Moravy pod ochranu Německé říše a zajišťují, že okupace českého území proběhne bez odporu místního obyvatelstva a armády. Za Německo protokol podepsal ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop. Prezident Hácha podepsal dokument až po dlouhém tvrdém nátlaku a vyhrožování ze strany Adolfa Hitlera a dalších nacistických představitelů. Několik hodin poté německá armáda obsadila území Čech, Moravy a Slezska. Emil Hácha se večer 15. března 1939 vrátil do již okupované Prahy, kde ho na Pražském Hradě očekával Adolf Hitler.
Zapůjčeno: Politický archiv Ministerstva zahraničních věcí, Berlín, SRN

Všechny dokumenty budou v České i Slovenské republice vystavovány a převáženy za mimořádných bezpečnostních opatření.

Prodloužení soutěže pro jednotlivce „Hledáme předmět s příbehem“

Soutěž „Hledáme předmět s příběhem“ zaznamenala těsně před svým plánovaným ukončením 31. 1. 2018 zvýšený zájem z řad veřejnosti. Pořadatelé proto prodlužují dobu konání soutěže, a to do 28. 2. 2018, tedy o jeden měsíc.

Nový termín ukončení platí pro Slovenskou i Českou republiku.

K vyhodnocení soutěže dojde v březnu 2018.

Náš najznámejší krasokorčuliar Ondrej Nepela korunoval svoje snaženie na zimnej olympiáde v japonskom Saporre, ktorá sa uskutočnila vo februári 1972. Jednalo sa o prvé olympijské hry, ktoré sa konali na ázijskom kontinente, ktorých sa zúčastnilo 1106 športovcov z 35 krajín sveta. Okrem Ondreja Nepelu na olympijských hrách získala bronzovú medailu aj Helena Šikolová v behu na lyžiach a družstvo hokejistov ČSSR taktiež získalo bronz, čo zaradilo ČSSR na 12. miesto v počte získaných olympijských medailí.

Po víťazstve na Majstrovstvách sveta v Bratislave v roku 1973 a intervenciách predstaviteľov vtedajšej štátnej moci, medzi ktorými boli predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter Colotka či prezident Gustáv Husák, mohol Ondrej Nepela vycestovať do USA, kde pôsobil v revue Holiday on Ice. V spomínanej revue vystupoval 13 rokov a po ukončení pôsobenia v USA sa Ondrej Nepela dal na trénerskú dráhu. Od roku 1986 až do svojho úmrtia v r. 1989 pôsobil v nemeckom Mannheime.

Dňa 21. decembra 2000 bol Ondrej Nepela vyhlásený Slovenským olympijským výborom za Slovenského športovca storočia. Cenu za svojho zverenca prebrala jeho trénerka Hilda Múdra.

Slovenské olympijské a športové múzeum, inventárne číslo 1383

Besedy s pamětníky

Národní muzeum pořádá v rámci Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy pro žáky 9. ročníků základních škol a žáky středních škol v roce 2018 přednášky a besedy s pamětníky.

V životě každého člověka jsou chvíle plné radosti i napětí. Život Československé republiky se od toho lidského nijak nelišil. To právě proto, že jej po několik generací tvořili lidé. A další generace utváří model, jak na něj budeme vzpomínat.

Protože čas plyne a ne všechno lze vyčíst z knih, připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Kontaktním centrem pro oběti nacismu a mezigenerační dialog v Praze, Živá paměť, o.p.s. cyklus besed s pamětníky určených žákům 9. ročníků základních a všech ročníků středních škol. Využijte jedinečné příležitosti a setkejte se s autentickými svědky doby, o níž se ve školách můžete učit jen z knih nebo filmů.

V roce 2018 bude realizováno pět besed s pamětníky a dvě odborné historické přednášky týkající se vybraných mezníků československých dějin. Program každého setkání v rámci cyklu bude sestávat ze dvou částí – úvodu, během kterého seznámí žáky vybraný odborník s historickým kontextem doby, a samotné besedy s pamětníkem na dané téma, po níž bude prostor věnovaný diskusi.

Místo konání
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1, kongresový sál „H“.

Program bude začínat pokaždé v 10 hodin a předpokládané ukončení je v 11:30.

Harmonogram besed s pamětníky a témata cyklu
21.2. 2018 – únor 1948 v Československu
14. 3. 2018 – Mnichovská dohoda a druhá světová válka (1938-1945)
18. 4. 2018 – pražské jaro a 21. 8. 1968
14. 11. 2018 – 17. listopad 1939
21. 11. 2018 – 17. listopad 1989

Harmonogram odborných přednášek a témata cyklu
16. 5. 2018 – prezident Emil Hácha (1938-1945)
31. 10. 2018 – Vznik Československé republiky 28.10.1918

Vstupné zdarma. V případě zájmu zúčastnit se besed nebo přednášek rezervujte vybraný termín na e-mailu: vzdelavani@nm.cz nebo tel.: 224 497 443 nejpozději 7 dní předem. Zúčastnit se můžete i více termínů.

Besedy s pamětníky – leták [PDF, 40 kB]

Impulzom k tvorbe tejto výtvarnej práce bol moment objavenia rozsekaných častí windsurfu pod vrcholom kopca Hradová neďaleko Košíc. Samotná hodnota tohto nálezu je pre moju prácu značne spätá aj s kurióznou polohou jej objavenia.

Začiatkom 70. rokov sa na územie Československa dostal prvý windsurf. Z tohto kusu boli zhotovené laminovacie formy, ktoré slúžili ako vzory pre amatérsku, ale aj profesionálnu výrobu. Prvými priekopníkmi v Československu boli častokrát kanoisti, vodní slalomári, rekreační vodáci, či vodní lyžiari. K veľkej obľube tohto športu prispela rýchla možnosť zvládnutia základných krokov, ľahký transport, nezávislosť na členstve v oddieloch jachtingu a možnosť využitia surfu celou rodinou.

V mojej práci som sa zameral na fenomén amatérskej výroby. K nej prispela najmä schopnosť nadšencov svojpomocne vyrobiť takmer čokoľvek z čohokoľvek a veľké odhodlanie inovovať a skúmať. K hlbšiemu pochopeniu tohto faktu prispelo moje zoznámenie sa s pamätníkmi a pioniermi tohoto športu v Košiciach, čo ma viedlo v práci aj k tvorbe video dokumentu.

Od roku 1976 do roku 1983 bolo na trh dodaných približne 10000 kompletných surfov a 12000 plachiet vyrobených továrensky. Porovnaním tohto počtu s odhadom surfov v ČSSR, je výsledok, že 80000 rekreačných surferov jazdilo z väčšej časti na svojpomocne vyrobených surfoch.

Tieto obrovské počty surfov a časovo dlhotrvajúci proces náročnej amatérskej výroby vyústili k môjmu hlbokému záujmu o túto tému a v konečnom štádiu k tvorbe site- specific diela Kontakt so zabudnutým.

Mgr. art. Michal Machciník, Košice

Windsurf 360 x 540 cm, 2013

Vlajka prezidenta republiky neboli prezidentská standarta patří mezi státní symboly. V době, kdy prezident pobývá v republice, visí na jeho sídle. Standartu, která je uložena ve sbírce Národního muzea, dostal první československý prezident T. G. Masaryk k sedmdesátým narozeninám darem od občanů ze svého rodného Hodonína. Ručně ji vyšily ženy z rodiny Pechů. Delegace města Hodonína, která prezidentovi přijela poblahopřát, mu ji předala v den jeho narozenin, 7. března 1920. Vzhledem k tomu, že oficiální prezidentská standarta v té době ještě nebyla vyrobena, vlála tato „neoficiální“ krátký čas nad Hradem. Poté byla umístěna v jedné z reprezentačních místností s oznámením „Dar hodonínských občanů velkému synu“.
Po smrti T. G. Masaryka pak byla vrácena rodině Pechů. V období okupace byla zakopána na pozemku rodiny. V rodině Pechů se standarta dědila po 3 generace. Do Národního muzea se dostala v roce 1986.

Historické muzeum – H8-13108

Rezolúcia zhromaždenia, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši 1. mája 1918, je politickou proklamáciou slovenskej politickej reprezentácie na sklonku prvej svetovej vojny.

Obsahuje aktuálne politické požiadavky, napr. uzavretie mieru, uznanie práva národov Rakúsko-Uhorska na sebaurčenie, zavedenie všeobecného rovného a tajného volebného práva, slobodu slova, tlače a zastavenie cenzúry slovenskej tlače. Po prvýkrát je tu verejne prednesená požiadavka slovenskej politickej reprezentácie vytvoriť spoločný československý štát.

Rezolúcia bola prednesená na ľudovom zhromaždení 1. Mája 1918 v Liptovskom Mikuláši, ktorého zvolávateľom bola slovenská sociálna demokracia. Rukopis rezolúcie po jej nadobudnutí do zbierok SNM podrobil historickej vedeckej analýze V. Zuberec. Podľa Zuberca autorom autentického štvorstranového konceptu rezolúcie bol V. Šrobár, slovenský politik, stúpenec politiky čechoslovakizmu a podporovateľ T. G. Masaryka. Rezolúcia bola korigovaná na prípravnej schôdzi 29. apríla 1918. Na redakcii a doplnkoch sa podieľal aj sociálnodemokratický politik J. Kusenda a tvorivo prispel aj J. Burian. Rukopis rezolúcie zakúpilo SNM v roku 1968 do zbierok vtedajšieho Historického ústavu SNM. Po vyhlásení rezolúcie za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1988 bol dokument zaradený do Archívu SNM.

Papier, atrament Slovensko, Liptovský Mikuláš, Máj 1918, 65/1968, H 2797

CzechTourism připravil logo celostátních oslav výročí 2018

 
Rok 2018 se ponese v duchu připomínek a oslav významných výročí roku 2018 spojených s českou státností. Za mimořádně významné je považováno zejména sté výročí založení novodobé státnosti v roce 1918 a padesáté výročí pražského jara 1968. Obě tyto události zásadně formovaly českou identitu. Rok 2018 poskytne rovněž příležitost připomenout čtvrtstoletí česko-slovenského rozdělení.

CzechTourism pro oslavy nadcházejícího roku připravil jednotný kreativní koncept a logo. To je vyvedeno v původním českém autorském písmu Sklonar. Abeceda Sklonar použitá pro logo 100. výročí je dílem autorů současné generace české typografické školy – Martina Váchy a Marka Pistory.

CzechTourism připraví i webovou prezentaci oslav.
Na počátku roku bude spuštěna česká mutace, následně bude web přístupný také ve slovenštině, angličtině, němčině, ruštině, francouzštině a polštině. Prezentovat se na něm budou historické milníky České a Slovenské republiky i oficiální akce, které budou připraveny během roku 2018 ve všech regionech České republiky.