Ústredným motívom zástavy „Združenia Slovenských dobrovoľníkov“ je vyobrazenie Mohyly na Bradlom s čestnou strážou (česko-slovenskí legionári v rôznych uniformách). Vrch Bradlo je súčasťou Myjavskej pahorkatiny a je nad cestou medzi mestom Brezová pod Bradlom a Košariskami. Pod týmto motívom sú roky 1914, 1917, 1918, 1919, 1920 a 1921. Medzi rokmi 1918 a 1919 je dátum 28.–30. X. 1918 a heslo „Za vlast a slobodu“, pod ktorým sa nachádza vlajka Česko-Slovenska s nápisom: „Rovnosť, volnosť, braterstvo“. V pravej časti sa nachádza heslo: „Svornosť jednota a láska k vlasti je odkaz náš!“. Vľavo je heslo: „Vernosť, družnosť, junáctvo, udatnosť sú príkazy naše!“ V spodnej časti lícnej strany sú znaky USSD Bratislava („Sdruženie slovenských dobrovoľníkov ústredie Bratisl“), Skalice z r. 1844 a Trnavy. „Vďaka mestám Bratislave, Skalici Slov., Malackám, Trnave, Vrbovemu, Okr. Výboru v Piešťanoch a obciam Krakovany, Stráže n./V. a Trebatica“.

Na rubovej strane je zobrazený veľký štátny znak Česko-Slovenskej republiky, nad ktorým sa nachádza heslo „Za vlast a slobodu“ a armádne insígnie (puška, meč, prilba). Bikolóra a trikolóra vytvárajú akési heraldické prikrývadla štátneho znaku, kde ako klenot je zvečnený Milan Rastislav Štefánik. Na pravej strane štátneho znaku sú erby Sliezska, Moravy a Čiech, pod ktorými je dátum „28. októbra 1918“. Na ľavej strane sa nachádzajú erby Slovenska, neidentifikovaný erb (v dolnom poli tohto erbu sa nachádza znak Těšínska a Ratibořska) a Podkarpatskej Rusi a dátum „30. októbra 1918“. Nad erbmi sú dátumy 1914, 1917, 1918, 1919,1920 a 1921. V pozadí za Milanom Rastislavom Štefánikom je zachytené legionárske vojsko, zložené z dvoch proti sebe idúcich formácií. Na horizonte sú znázornené Tatry v strede s dvojkrížom odrážajúcim slnečný svit zo slnka nad ním. V spodnej časti rubovej strany sa nachádza nápis: „Za vlast a slobodu / a republiku Československú / vojsko Československé / v roku 1914–1918–1919–1920–1921 / v bojoch zvíťazila Národná rada Československá“. Po stranách nápisu sa nachádza znak mesta Bratislava a znak mesta Malaciek.

Projekt 100 let Československa v naší škole už zná své vítěze

Národní muzeum a Slovenské národné múzeum připravilo v rámci Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy pořádané při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky soutěžní vzdělávací aktivitu pro žáky 2. stupně základních a středních škol z České a Slovenské republiky 100 let Československa v naší škole aneb Rodino, vyprávěj! Výsledky byly vyhlášeny symbolicky 28. března na Den učitelů.

Cílem projektu bylo přiblížit žákům moderní dějiny našeho státu a připomenout jim významné okamžiky, které ve 20. století formovaly náš národ a dosud tvoří naše historické vědomí. Žáci byli prostřednictvím komplexní metodiky vedeni k navázání mezigeneračních rozhovorů v rodinách a jejich zpracování v rámci školních výstav, které obohatili o předměty získané nejen doma, ale často i v širším komunitním prostředí škol.

Do projektu se v České republice zapojilo 20 základních a 7 středních škol. Z hlediska přihlášených kolektivů se jedná o 52 kolektivů základních škol a 10 středních škol s téměř 1000 přihlášenými žáky. Vedle základních škol, které převládaly, se zapojila víceletá i čtyřletá gymnázia a střední odborné školy.

Slovenskou republiku reprezentovalo 5 základních škol a 7 středních škol a gymnázií. Celkem se tedy v rámci 12 kolektivů účastnilo soutěže 400 žáků.

V rámci projektu vznikly krásné výstavy zaměřené na různá období 20. století. Zapojené školy vycházely z genia loci svých obcí, což činilo každou jednotlivou výstavu jedinečným odrazem života v daném místě.

Ke dni 28. 3. 2018 je za Českou republiku vyhlášen vítěz, kterým se se svou výstavou Retro aneb Co prarodiče málem vyhodili stala kvarta Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, jejíž žáci připravili výstavu v prostorách dobříšského muzea. Žákům se podařilo zapojit celé rodiny a vytvořit v prostoru výstavy příjemné prostřední, kam mohli návštěvníci usednout do křesel, přečíst si knihu, zaposlouchat se do dobové hudby a aktivně využívat exponáty. Žáci připravili k výstavě i vlastní webové stránky www.retrovystava.webnode.cz.

Žákyně kvarty Gymnázia Karla Čapka v Dobříši při dokončování instalace výstavy Retro aneb Co prarodiče málem vyhodili. Foto Š. Musilová

Několik škol získalo zvláštní ocenění poroty, ve kterých se zohledňovala například originalita koncepce výstavy nebo schopnost vyvolat v návštěvnících silný emocionální zážitek.

Žákyně 8. třídy Masarykovy základní školy Lubenec při zahájení školní výstavy. Foto J. Michalcová
Žáci 8. třídy Masarykovy základní školy Lubenec při zahájení školní výstavy. Foto J. Michalcová

Za Slovensko zvítězil kolektiv Gymnázia Malacky, jehož výstava porotu zaujala především svou koncepcí a způsobem zpracování popisků k předmětům s příběhem.

Vítězné školní kolektivy z České a Slovenské republiky se společně setkají v červnu tohoto roku na Slovensko-české výstavě v Bratislavě, kde je čekají dva dny plné workshopů tematicky zaměřených na historii Československa a navštíví Slovensko-českou výstavu na Bratislavském hradě.

Všechny zapojené soutěžní kolektivy z České republiky obdrží poštou poukázku na libovolný lektorovaný edukační program v kterémkoli objektu Národního muzea, dle aktuální nabídky zdarma.


Zvláštní ocenění získali:

žáci 8. ročníku Masarykovy základní školy v Lubenci za ojedinělou sbírku dobového oblečení a jeho prezentaci při vernisáži

žáci 9.A Základní školy Petra Bezruče 2000 v Žatci za emocionálně nejsilnější zážitek z výstavy

žáci 9.B Základní školy Petra Bezruče 2000 v Žatci za koncepci výstavy a zapojení principu hands-on do výstavy

žáci 8.A 22. základní školy v Plzni za terénní výzkum srovnávající minulost a přítomnost místa

žáci Základní školy Zámecká v Litomyšli za nejoriginálnější autorskou hudební skladbu vytvořenou k projektu „100 let Československa na ZŠ Zámecká“

žáci 8.B Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Slovenská, Praha 2 za nejpůsobivější zapojení prvků dramatické výchovy do prezentace výstavy

žáci 8.A a 8.B Základní školy Opava, Boženy Němcové za unikátní videoprezentaci školní výstavy

žáci kvinty Gymnázia Frýdlant za nejlepší aranžérské zpracování 3D předmětů

žáci 2. C Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za zpracování příběhů do multimediálních prezentací a jejich využití při vernisáži výstavy

žáci 1. ročníku Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti za kvalitní práci při zpracování exponátů do výstavy


Kompletní přehled fotografie školních výstav naleznete zde.

V Nové budově Národního muzea proběhly první besedy s pamětníky

V rámci doprovodného programu k Česko-slovenské / Slovensko-české výstavě proběhly v Národním muzeu první dvě besedy žáků základních a středních škol s pamětníky připravené ve spolupráci s Živou pamětí.

První z nich byla věnovaná únorovým událostem roku 1948. S příčinami a průběhem únorových událostí žáky seznámil historik Martin Jelínek a o svých životních zkušenostech hovořil pamětník Lumír Tuček, rodák z pohraniční obce Hrobčice, který se po Mnichovu 1938 přestěhoval s rodinou do Prahy, kde byl za druhé světové války nasazen na nucené práce. Únor 1948 zažil jako 21letý mladík, zaměstnaný v továrně v Ústí nad Labem.

Další beseda na téma druhé světové války a života v koncentračních táborech proběhla 14. března. Historické souvislosti žákům zprostředkoval Mgr. Ondřej Štěpánek, na jehož přednášku navázala svým životním příběhem akademická malířka paní Helga Hošková, která čelila čtyři roky útrapám v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Mauthausen. Její příběh v absolutní tichosti vyslechlo na 150 žáků, kteří v rámci diskuse zahrnuli paní Hoškovou mnoha otázkami. Svůj příběh ilustrovala kresbami, které malovala jako 12 až 16letá v koncentračním táboře Terezín a bezprostředně po svém návratu domů. Po ukončení obou besed žáci i učitelé využili příležitosti a pohovořili s pamětníky dlouhé minuty osobně.