Prosinec

Únor

27/10/2018

/zahájení ČR


Po slavnostní vernisáži bude od následujícího dne výstava přístupná pro veřejnost.

26/04/2018

/zahájení SR


Po slavnostní vernisáži bude od následujícího dne výstava přístupná pro veřejnost.

Listopad

30/11/2017

/pro pedagogy


[Zrušeno] Metodický seminář pro pedagogy k projektu 100 let Československa v naší škole

Říjen

26/10/2017

/výzva


Hlavní město Praha usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 vyhlašuje: granty hl. města Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018.

Podrobnosti týkající se nového Grantového programu k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018 jsou k dispozici na internetových stránkách odboru památkové péče MHMP pamatky.praha.eu/jnp/cz/vyroci_100_let_vzniku_csr_a_25_let_cr/dotacni_program/index.html na záložce Granty.

Kalendář