ZŠ Sadová 620, Senica

16/03/2018

Text: Mgr. Ľubica Jankovičová


Koncepciu výstavy sme postavili na období socialistického Československa, v ktorom rodičia/starí rodičia žiakov prežívali svoje detstvo a mladosť. Naším cieľom bolo čo najviac spoznať ich vtedajší každodenný život so všetkými jeho možnosťami, radosťami aj starosťami, právami aj povinnosťami, a zároveň tiež ponúknuť žiakom príležitosť zistiť ako žili ich rodičia v ich veku, či a čím sa ich detstvo odlišovalo od toho dnešného. Jednalo sa o celkom široký záber, ale chceli sme aby si tam každý žiak mohol niečo nájsť a aspoň nejakým spôsobom sa zapojiť do tohto súťažného projektu.