Československé légie v Rusku a ich význam pri vzniku Československej republiky

Prednáška amerického spisovateľa Kevina J. McNamaru a slovenského historika Michala Kšiňana (HÚ SAV)
25. máj 2018 o 10:00 (piatok)
Bratislavský hrad – kinotéka, II. poschodie

Prednáška a diskusia s autorom knihy “Dreams of a great small nation” o československých legionároch a so slovenským historikom Michalom Kšiňanom, odborníkom na osobnosť M. R.
Štefánika. Podujatie je v spolupráci s Veľvyslanectvom U.S.A. na Slovensku.
V prípade záujme sa prihláste na hradpodujatia@gmail.com. Prednáška je určená predovšetkým
školám.