Metodický deň k Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstave

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava
4. jún 2018 (pondelok) o 10:30
Bratislavský hrad – kinotéka, II. poschodie

Metodický deň určený pedagógom. V prípade záujmu sa prihláste na hradpodujatia@gmail.com.