Home

Home_úvod

Ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov nového štátu? Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava je spoločným projektom Národního muzea a Slovenského národného múzea pri príležitosti 100. výročia od založenia Československa.

Home_Aktuality

sk
Aktuality
cz
Aktuality

Model sídliska Petržalka v Bratislave

Model bratislavského sídliska Petržalka vytvorila trojica uznávaných slovenských architektov, urbanistov a pedagógov Tibor Alexy (1929), Ján Kavan (1934–2017) a Filip Trnkus (1938), známych aj pod skratkou AKT.

Více...


Bankovka, 100-koruna, slovenský kolok, 1961, S 81469, SNM – Historické múzeum

V roku 1959 bola vyhlásená verejná súťaž na novú 100-korunu. Profesionálny vojak František Heřman (1920–?) vyhotovil návrh počas vojenskej služby v Tábore a zaslal ho pod menom „Táborita“.  Z 38 návrhov však porotu neoslovil ani jeden.

Více...


Pamětní listina pro Edvarda Beneše při prezidentské volbě 19. června 1946 (Jaroslav Benda, František Staněk)

Pamětní listiny pro nově zvolené československé prezidenty vznikly již v roce 1935 (Edvard Beneš) a také v roce 1938 (Emil Hácha). Pro novou volbu E. Beneše v roce 1946 byla zhotovena honosná pergamenová listina pečetěná státní pečetí ČSR.

Více...


Ústava Slovenskej republiky, 1992

Dňa 1. septembra 1992 o 22.26 hod. schválili poslanci Slovenskej národnej rady 114 hlasmi vládny návrh Ústavy Slovenskej republiky.

Více...


Medaile k dokončení stavby chrámu svatého Víta 1929

Autorem zlaté medaile je sochař a medailér Josef Šejnost. Medaili vytvořil k tisíciletému výročí smrti sv. Václava, proto je na aversu medaile vyobrazen tento český patron.

Více...


Mnichovská dohoda, Protokol Hácha – Hitler a další unikáty budou vystaveny na Česko-slovenské/Slovensko-české výstavě

Poprvé v historii bude v České a Slovenské republice k vidění soubor originálních dokumentů, které sehrály zásadní roli v dějinách Československa a osudech jeho obyvatel. Národnímu muzeu a Slovenskému národnímu muzeu se za pomoci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultury SR podařilo získat souhlas Spolkové republiky Německo, Spojených států amerických a Francie se zapůjčením originálů Mnichovské dohody, Pittsburské dohody, československých ratifikací smluv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, Vídeňské arbitráže a tzv. Protokolu Hácha – Hitler. Jedná se o mimořádný diplomatický úspěch.

Všechna práva vyhrazena – fotografie je majetkem Politického archivu Ministerstva zahraničních věcí, Berlín, SRN. Bez výslovného souhlasu majitele není možné fotografii jakkoliv užívat.

Více...


Besedy s pamětníky

Národní muzeum pořádá v rámci Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy pro žáky 9. ročníků základních škol a žáky středních škol v roce 2018 přednášky a besedy s pamětníky.

Harmonogram besed s pamětníky a témata cyklu
21.2. 2018 – únor 1948 v Československu
14. 3. 2018 – Mnichovská dohoda a druhá světová válka (1938-1945)
18. 4. 2018 – pražské jaro a 21. 8. 1968
14. 11. 2018 – 17. listopad 1939
21. 11. 2018 – 17. listopad 1989

Harmonogram odborných přednášek a témata cyklu
16. 5. 2018 – prezident Emil Hácha (1938-1945)
31. 10. 2018 – Vznik Československé republiky 28.10.1918

Více...