Home

Home_úvod

Ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov nového štátu? Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava je spoločným projektom Národního muzea a Slovenského národného múzea pri príležitosti 100. výročia od založenia Československa.

Home_Aktuality

sk
Aktuality
cz
Aktuality

Zlatá růže

Zlatou růži historicky uděluje papež jako zvláštní vyznamenání osobnostem, chrámům, městům či vládám pro jejich katolický charakter a loajalitu ke Svatému stolci. V současné době je výhradně udělována místům. V České republice toto vyznamenání mají pouze dvě lokality – Katedrála sv. Víta na Pražském hradě a velehradská bazilika.

Více...


Trolejbusom na Československo

V rámci projektu Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava sme pre vás prichystali v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a.s. zážitkovú jazdu historickým trolejbusom.

Více...


Električkou na Československo

V rámci projektu Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava sme pre vás prichystali v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a.s. a Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, o. z. zážitkovú jazdu historickou električkou.

Více...


Jan Hála (1890–1959), Z kostola, 1932

Pôvodom český výtvarník Jan Hála patrí k umelcom, ktorí prevažnú časť svojho života prežili na Slovensku. Maliarstvo študoval najskôr v súkromnej maliarskej škole Ferdinanda Engelmüllera (1867–1924) v Prahe.

Více...


Sprievodné podujatia 27. 4. – 9. 9. 2018

Program sprievodných podujatí si môžete stiahnuť nižšie vo formáte pdf. Jednotlivé podujatia nájdete aj v sekcii Kalendár.

PDF Sprievodné podujatia

Více...


Mnichovská dohoda, Protokol Hácha – Hitler a další unikáty budou vystaveny na Česko-slovenské/Slovensko-české výstavě

Poprvé v historii bude v České a Slovenské republice k vidění soubor originálních dokumentů, které sehrály zásadní roli v dějinách Československa a osudech jeho obyvatel. Národnímu muzeu a Slovenskému národnímu muzeu se za pomoci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultury SR podařilo získat souhlas Spolkové republiky Německo, Spojených států amerických a Francie se zapůjčením originálů Mnichovské dohody, Pittsburské dohody, československých ratifikací smluv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, Vídeňské arbitráže a tzv. Protokolu Hácha – Hitler. Jedná se o mimořádný diplomatický úspěch.

Všechna práva vyhrazena – fotografie je majetkem Politického archivu Ministerstva zahraničních věcí, Berlín, SRN. Bez výslovného souhlasu majitele není možné fotografii jakkoliv užívat.

Více...


Besedy s pamětníky

Národní muzeum pořádá v rámci Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy pro žáky 9. ročníků základních škol a žáky středních škol v roce 2018 přednášky a besedy s pamětníky.

Harmonogram besed s pamětníky a témata cyklu
21.2. 2018 – únor 1948 v Československu
14. 3. 2018 – Mnichovská dohoda a druhá světová válka (1938-1945)
18. 4. 2018 – pražské jaro a 21. 8. 1968
14. 11. 2018 – 17. listopad 1939
21. 11. 2018 – 17. listopad 1989

Harmonogram odborných přednášek a témata cyklu
16. 5. 2018 – prezident Emil Hácha (1938-1945)
31. 10. 2018 – Vznik Československé republiky 28.10.1918

Více...