Home

Home_úvod

Ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov nového štátu? Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava je spoločným projektom Národního muzea a Slovenského národného múzea pri príležitosti 100. výročia od založenia Československa.

Home_Aktuality

sk
Aktuality
cz
Aktuality

Ústava Slovenskej republiky, 1992

Dňa 1. septembra 1992 o 22.26 hod. schválili poslanci Slovenskej národnej rady 114 hlasmi vládny návrh Ústavy Slovenskej republiky.

Více...


Medaile k dokončení stavby chrámu svatého Víta 1929

Autorem zlaté medaile je sochař a medailér Josef Šejnost. Medaili vytvořil k tisíciletému výročí smrti sv. Václava, proto je na aversu medaile vyobrazen tento český patron.

Více...


Diskusný večer k augustu ‘68, moderuje Michal Hvorecký

AUGUST `68

Pozývame vás na diskusný večer k udalostiam augusta 1968.  V utorok 21. 8. o 17:30 na Bratislavskom hrade.

Pozvanie do diskusie prijali Dr. Peter Jašek z Ústavu pamäti národa, Dr. Marek Junek z Národního muzea v Prahe a Dr. Stanislav Sikora z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Moderátorom večera bude Michal Hvorecký.

Více...


Okuliare Alexandra Dubčeka

Tvár a osobnosť Alexandra Dubčeka (1921–1992) sa spája s reformnými zmenami v Česko-Slovensku v januári až auguste 1968 známymi aj ako Pražská jar. Presvedčenie celoživotného komunistu výrazne poznamenala angažovanosť v straníckej rehabilitačnej komisii, ktorá na začiatku 60. rokov prehodnocovala politické procesy s komunistami z prvej polovice 50. rokov 20. storočia.

Více...


Zmena trasy Československej električky

Dopravný podnik Bratislava a SNM-Historické múzeum informuje cestujúcu verejnosť, že od 4.8.2018 bude zmenená trasa historickej československej električky. Práve od tohto dátumu bude totiž vylúčená električková doprava na Špitálskej ulici z dôvodu výstavby zastávky „Mariánska“ smerom na Námestie SNP.

 

Více...


Mnichovská dohoda, Protokol Hácha – Hitler a další unikáty budou vystaveny na Česko-slovenské/Slovensko-české výstavě

Poprvé v historii bude v České a Slovenské republice k vidění soubor originálních dokumentů, které sehrály zásadní roli v dějinách Československa a osudech jeho obyvatel. Národnímu muzeu a Slovenskému národnímu muzeu se za pomoci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultury SR podařilo získat souhlas Spolkové republiky Německo, Spojených států amerických a Francie se zapůjčením originálů Mnichovské dohody, Pittsburské dohody, československých ratifikací smluv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, Vídeňské arbitráže a tzv. Protokolu Hácha – Hitler. Jedná se o mimořádný diplomatický úspěch.

Všechna práva vyhrazena – fotografie je majetkem Politického archivu Ministerstva zahraničních věcí, Berlín, SRN. Bez výslovného souhlasu majitele není možné fotografii jakkoliv užívat.

Více...


Besedy s pamětníky

Národní muzeum pořádá v rámci Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy pro žáky 9. ročníků základních škol a žáky středních škol v roce 2018 přednášky a besedy s pamětníky.

Harmonogram besed s pamětníky a témata cyklu
21.2. 2018 – únor 1948 v Československu
14. 3. 2018 – Mnichovská dohoda a druhá světová válka (1938-1945)
18. 4. 2018 – pražské jaro a 21. 8. 1968
14. 11. 2018 – 17. listopad 1939
21. 11. 2018 – 17. listopad 1989

Harmonogram odborných přednášek a témata cyklu
16. 5. 2018 – prezident Emil Hácha (1938-1945)
31. 10. 2018 – Vznik Československé republiky 28.10.1918

Více...