Vědecká rada výstavy

doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., Národní muzeum
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Filozofická fakulta Univerzita Karlovy
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Národní muzeum
PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Ministerstvo kultúry SR
Mgr. Peter Barta, Slovenské národné múzeum
prof. PaeDr. Martin Pekár, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, Ph.D., Vojenský historický ústav
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., Historický ústav SAV