O výstavě

Společný výstavní projekt Národního muzea a Slovenského národného múzea s názvem „Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava“ vypráví příběh, jak se zpočátku nereálný projekt Československa stal skutečností, která ovlivnila životy milionů obyvatel nového státu. Tito obyvatelé nový stát i utvářeli, formovali a postupně přijali za svůj, identifikovali se s ním, či se vůči jeho existenci vymezili. Tím vším pomáhali dotvářet jeho vlastní příběh. A naopak. Nový stát výrazně utvářel a ovlivňoval osudy obyvatel Československa. Podstatnou náplní celé výstavy budou česko-slovenské vztahy v období 1918–1992 s přesahy před vznik Československa i po jeho rozpadu.


Výstava přiblíží dějiny společného státu Čechů a Slováků po celou dobu jeho trvání. Ukáže to, co oba národy spojovalo, co je rozdělovalo a co vedlo v konečném důsledku k jeho rozpadu v roce 1992. Úvod výstavy představí politický vývoj Československa, další části budou řešeny tematicky a budou hledat odpovědi na otázky spojené s národnostní otázkou, církevním vývojem, trávením volného času, dopravním spojením českých zemí a Slovenska, vývojem popkultury, ekonomiky či umění apod. Výstava bude reflektovat některé fenomény společného státu, jako např. vojenskou službu, umísťování Čechů na Slovensku a Slováků v českých zemích či úspěch slovenské populární hudby v českých zemích, slovenské televizní pondělky atd.


Společný projekt obou národních muzeí je součástí širšího projektu “Připomenutí výročí vzniku Československa v roce 1918”, kterého se dále účastní Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum, Vojenský historický ústav Praha a Vojenský historický ústav Bratislava. Projekt je pořádán za odborné spolupráce s Akademií věd České republiky.


Výstava byla otevřena v dubnu 2018 na Bratislavském hradě a následně převezena do Prahy, kde byla slavnostně zahájena 28. října 2018.


Vědecká rada výstavy


Otevírací doba a vstupné: www.nm.cz