Grantový program hl. m. Prahy k výročí 100 let od vzniku ČSR a 25 let ČR

Hlavní město Praha usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 vyhlašuje: granty hl. města Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018.

Podrobnosti týkající se nového Grantového programu k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018 jsou k dispozici na internetových stránkách odboru památkové péče MHMP na záložce Granty.

Termíny podávání žádostí jsou stanoveny v čl. III, bod 2 zásad.

Ke stažení:

Výzva k účasti na projektu