Sbírka československých poštovních známek

05/03/2018


Předmětem je zásobník poštovních známek s mou studentskou sbírkou. Obsahuje čs. známky 1918-1992 včetně emisí navržených Alfonsem Muchou, přetisků rakouských a uherských známek na československé, smutečních známek k úmrtí TGM, ale i protektorátních známek a známek ČSR po roce 1945 až ke zvolení V. Havla čs. prezidentem.

Nejzajímavější jsou všechny 4 známky navržené Mistrem Muchou, které byly vydány 18.12.1918 a jsou prvními čs. poštovními známkami. Česko-slovenské filatelistické vztahy dokumentují i aršíky vydané k národní výstavě Bratislava 1937 a mezinárodní výstavě PRAGA 1938. Výstava PRAGA byla předchůdcem světové výstavy PRAGA 2018, která se bude letos konat u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR (www.praga2018.cz).

Sbírku jsem vytvořil při návštěvách filatelistických burz v Praze, Brně a Bratislavě v létech 1979-1990.

Lubor Kunc, Praha