Truhla Evžena Římana

05/03/2018


Otec, Evžen Říman, užíval truhlu od doby Velké války nejprve v podnájmech pro osobní věci a studijní pomůcky, později jako úkryt „citlivých“ věcí v četných dřívějších problematických dobách.

Po studiích se v místě začátku své pedagogické působnosti – v Nitře – přiženil do rodiny slovenského pedagoga a legionáře Mateje Miškóciho.Když jej na začátku 2. světové vykázali ze Slovenska od pětičlenné rodiny, začal učit v Praze. Tam prodělal i Totaleinsatz, z něho ale uprchl zpět k rodině na Slovensko, kde se skrýval. V době Pražského povstání se z Nitry vydal na pomoc Praze.

Jeho potomstvo – už třetí generace – truhlu užívalo jako pomůcku ke hrám (hora, ostrov, ponorka, auto, mašina atp.). Dnes slouží k uchovávání turistické a horolezecké výzbroje, se kterou se vracívám do slovenských hor. Jezdí tam se mnou kamarádi z Čech i z Alpských zemí. (Bližší údaje k oběma uvedeným jménům viz Wikipedie)