22. základní škola Plzeň

16/03/2018

Text: Mgr. Josef Řičica


Školní výstava k 100. výročí vyhlášení samostatného Československa vznikala v průběhu celého prvního pololetí školního roku 2017/2018 a intenzivně se do její přípravy zapojilo deset žáků ze třídy 8. A. První kroky žáků směřovaly k pátrání v domácích albech, písemnostech, starých dopisech, dokumentech. Objevené poklady dále vedly k debatám s pamětníky v rodině a k zaznamenání jejich vyprávění. Žáci si rozhovory nahrávali a později je zpracovali písemně. V hodinách výtvarné výchovy žáci tvořili portréty všech našich prezidentů, jejich tváře zachytili v národních barvách. Při dějepisu jsme vyhledali mapy našeho území v různých obdobích 20. století a data zajímavých událostí z historie státu, města Plzně i naší městské části Doubravka. Výstava je rozdělena na čtyři období – první republika, protektorát, období komunismu, současnost. Každé období charakterizuje portrét prezidenta, mapa, letopočty, originály dobových fotografií a dokumentů a příběh pamětníka. Obdiv vzbuzují zapůjčené předměty – kočárek s medvědem, telefony, rádia, sbírka medailí a odznaků… Zajímavé je srovnání školních výkresů z doby první republiky s budovatelskou tvorbou padesátých let. Výstava je umístěna ve vestibulu školy, mohou si ji prohlédnout všichni návštěvníci. Pro žáky vznikají pracovní listy, které budou využívat při vlastivědě, dějepisu i občanské výchově. Výstava zde bude do dubna 2018, pak se přestěhuje na ÚMO Plzeň 4. Zde bude po slavností vernisáži zpřístupněna široké veřejnosti.