Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

16/03/2018

Text: Aranka Řezníčková


Do soutěžního projektu se přihlásila třída 2. C. V hodinách dějepisu proběhla motivace, následovaly konzultace o předmětech a jejich historii. V hodinách českého jazyka studenti předměty předvedli, vyprávěli jejich příběhy, k některým vytvořili i PowerPointovou prezentaci. Posluchači do připravené tabulky zapisovali hodnocení obsahu i formy (verbální i neverbální komunikace), ptali se na podrobnosti, diskutovali. Příběh předmětu pak zpracovali do stručného popisu, graficky a výtvarně připravili školní výstavu. 1. 12. 2017 proběhla slavnostní vernisáž s kulturním programem, během dne na výstavu přicházeli studenti ostatních tříd i žáci církevní základní školy (kolem 300 návštěvníků). Následující den na Arcibiskupském gymnáziu proběhl Den otevřených dveří, díky čemuž výstavu navštívilo více než 250 potenciálních studentů a jejich rodičů.