Cirkevná základná škola Narnia

16/03/2018

Text: Mgr. Zdenka Charbulová


Túto výstavu tvoria práce našich žiakov, ktorých úlohou bolo odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ako aj osudy ich majiteľov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či medzi známymi zisťovali zaujímavé informácie o tom, ako sa vtedy žilo a odhaľovali takmer zabudnuté rodinné príhody. Výsledky svojho bádania potom predstavili na hodinách dejepisu a ich práce sa stali súčasťou našej výstavy.
Súčasťou tejto výstavy sú aj predmety, ktoré časovo spadajú do staršieho obdobia. Keďže sme predpokladali aj takéto nálezy, ktoré by bolo škoda neoprášiť a nevytiahnuť na svetlo, túto výstavu sme nazvali Dotkni sa histórie, s majoritným zameraním na dejiny 20. storočia, nevylučujúc aj staršie predmety.
Úlohou detí bolo v skratke nájsť zaujímavý predmet, ktorý by bol minimálne 20 rokov starý. Pokračovať mali v zisťovaní všetkých okolností a faktov o predmete, ktoré sa zistiť dali. Ich úlohou bolo nájsť taký predmet, ktorý by nejakým spôsobom vedeli zasadiť do historického kontextu doby, z ktorej vzišiel.
Ďalšou úlohou potom bolo zahrať sa na spisovateľa a o tomto predmete na základe zistených faktov napísať krátky výstižný príbeh.
Autormi príbehov, ktoré tu vidíte sú žiaci tried 6X, 7X a 8X. Zapojila sa aj jedna žiačka z 5X. Pri prezentácií niektorých príbehov nám takmer vo všetkých triedach naskakovala husia koža a mnohé z predmetov nám doslova vyrážali dych. Sledujúc proces tvorby musím povedať, že deti k tejto svojej úlohe pristupovali veľmi tvorivo a s chuťou. V mnohých prípadoch boli osobne zaangažovaný a predmet sám pre nich veľa znamenal. Bolo radosťou sledovať ich prácu a očakávať s čím prídu.