Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

16/03/2018

Text: Martina Košková


Předměty jsou vystavené ve vitrínách v přízemí školy, listinné dokumenty byly upevněny do klipů a pověšeny na stěny. Podrobný popis exponátů byl umístěn na korkové panely. Zde se mohou návštěvníci dočíst nejen historii konkrétního předmětu, ale i historii firmy, která jej vyrobila a zasazení do historických událostí.
Pro lepší navigaci žáci vypracovali plánek výstavy, který je umístěn hned u hlavních dveří, spolu s časovou osou hlavních událostí. Dále pak plakát výstavy, který dostaly nejen okolní školy, ale i město Frýdlant. Využili jsme rovněž Dne otevřených dveří gymnázia, kde výstavu mohla spatřit široká veřejnost.
Výběr předmětů na výstavu ovlivnilo především to, odkud rodiny našich žáků pochází. Proto zde můžeme najít značkovací kladivo lesníka, který pracoval již pro Clam – Gallasy, ale po druhé světové válce byl z Frýdlantska odsunut a v devadesátých letech se jeho potomci vrátili zpět. Další zajímavé předměty zpracoval žák, jehož dědečkem byl legionářem. O nic méně zajímavé bylo dědictví dokumentů důstojníka z odboje během druhé světové války. Návštěvníci tak mohli spatřit původní šavli z rakousko – uherské armády, množství fotografií, dekretů a diplomů. Součástí výstavy jsou vysvědčení a výuční listy z různých typů škol od počátků republiky, až do osmdesátých let. Bylo zajímavé sledovat žáky během prohlížení vystavených dokumentů, jak porovnávali vyučované předměty se současným rozvrhem. Mezi vystavovanými exponáty zhlédneme pamětní medaili k výročí uzavření českých vysokých škol 17. listopadu či průkaz totálního nasazení v průmyslu, na druhé straně například korespondenci v rámci československo – sovětského přátelství, či jiskerský zápisník. Žáci však vybírali i předměty denní potřeby, oblíbenou kuchařku, která se dědí z generace na generaci, dortový podnos či pouťový hrneček, oblíbené gramofonové desky či staré fotoaparáty.