Gymnázium Matky Alexie

16/03/2018

Text: Ľubica Szedláková Gažovičová


Do súťaže sa zapojili žiaci tretieho ročníka. Svojimi príbehmi nám
priblížili každodenný život v prvej a druhej republike. Odhalili niečo
zo svojej minulosti. Myslím si, že ich do posunulo dopredu, zrazu
zistili, že história nie je len niečo vzdialené, ale je súčasťou
každodenného života.
Získali zaujímavé informácie o svojich blízkych.