Gymnázium Pezinok

16/03/2018

Text: Mgr. Iveta Čorňáková


Výstava 100 rokov vzniku ČSR zostavená žiakmi 4.A kvarty Gymnázia v Pezinku.
Výstava sa konala 30.1. 2018 na Gymnáziu Pezinok. Žiaci doniesli veľa artefaktov z rodinných zbierok. Nezamerali sa len na artefakty, ale prostredníctvom rodinných príbehov sa dozvedeli veľa informácií o svojej rodine, ale aj o histórii Československa i Slovenska.
Prípravu výstavy aj samostatnú výstavu sme zdokumentovali prostredníctvom krátkeho videa a fotografií.
Pradedo Martina Fraňa dostal vyznamenanie od ministra národnej obrany generála L. Svobodu za účasť v partizánskom a národnooslobodzovacom hnutí. Informácie o činnosti pradeda získal od babky a mamy.
Žiačka Ela Dohányosová pri hľadaní dokumentov na túto výstavu náhodou objavila dokument o účasti pradeda v československých légiách. Rodina uchovala i medaily, ktoré prepožičala aj na výstavu na našom gymnáziu.
Starý otec Antónie Rusnákovej ako inžinier pracujúci v poľnohospodárstve podal patent na stroj, ktorý slúžil na odber pôdnych vzoriek. Patent bol uznaný Úradom pre patenty v roku 1990.
Spomienky bývalej študentky Anny Koprdovej, terajšej učiteľky pezinského gymnázia na udalosti rokov 1968-69.
Výstavu navštívili všetci študenti Gymnázia Pezinok, rodičia a starí rodičia našich žiakov.
Pezinská televízia natočila z výstavy krátku reportáž, ktorú si prostredníctvom vysielania Pezinskej televízie mohla pozrieť aj široká verejnosť mesta Pezinok.
http://www.tvpezinok.sk/video/vystava-100-rokov-ceskoslovenska-na-gymnaziu