Jiráskovo gymnázium, Náchod

16/03/2018

Text: Mgr. Jan Veverka


Studentská výstava Rodino, vyprávěj! zachycuje dvanáct předmětů patřících rodinným příslušníkům studentů/autorů výstavy. Studenti sami vybrané předměty zdokumentovali na fotografiích a sepsali jejich vyprávěný příběh. Texty byly ponechány v původní autentické podobě. Celá výstava je pro dotvoření atmosféry provázena drobnými reklamními výstřižky z československých časopisů 30. let.