Masarykova základní škola Lubenec

16/03/2018

Text: Mgr. Jana Michalcová


Zasílám fotografie z výstavy Jak se žilo v Československu, kterou uspořádali žáci 8. třídy. Žáci shromáždili opravdu velké množství předmětů a příběhů, takže jsme výstavu umístili do tělocvičny. Což se ukázalo jako skvělá volba, protože jsme měli dostatek prostoru provázet výstavou žáky od 1. ročníků až po druhý stupeň. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží s bohatým doprovodným programem. V dopoledních hodinách ji navštěvovali převážně žáci nejen naší školy, ale i škol z okolí, odpoledne pak veřejnost. Že se žáci do příprav výstavy opravdu ponořili je patrné z fotografií. Dále přikládám příběhy pamětníků.