Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

16/03/2018

Text: PhDr. Eva Šothová


Inšpiráciou školskej výstavy boli dva silné príbehy, ktorých spoločným menovateľom bola osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

Prvý vyrozprávala študentka školy. Je o vzácnej knihe z ich domácej knižnice „Štefánik“. Kniha je zborníkom osobných spomienok domácich i zahraničných osobností, ktoré sa so Štefánikom stýkali, je svedectvom o živote a diele tejto mimoriadnej osobnosti našich dejín, ako aj o dobe, v ktorej žil. Bola vydaná v roku 1938 v Slovenskom nakladateľstve Mazáč. Kúpil ju ešte jej prapradedo a je odovzdávaná z generácie na generáciu. Vzťah k nej je v rodine aj vyjadrením vrelého vzťahu k rodnému kraju, hrdosti na veľkú osobnosť, ktorá sa v ňom narodila. Študentka pochádza z Brezovej pod Bradlom a okrem dokumentov v samotnej knihe sa so spolužiakmi podelila o obdivuhodné poznatky o M. R. Štefánikovi ako aj vplyv jeho myšlienok, na život ľudí v jeho rodisku.

Druhý príbeh je o hrdinstve prastarého otca učiteľky školy, príslušníka československých légií, ktorý prežil neľahké roky v Rusku, o jeho osobnom stretnutí s M. R. Štefánikom a ich spoločnom návrate do vlasti. Vyrozprávala ho učiteľka odborných predmetov v študijnom odbore kostýmová tvorba. Dala tiež podnet žiakom na vytvorenie replík dobových kostýmov z 20. rokov minulého storočia, ako aj scénickej kópie uniformy generála M. R. Štefánika. Kostýmy predviedli žiaci na živých modeloch a ich autentičnosť svojou tvorbou podčiarkli študenti maskérstva. V uniforme M. R. Štefánika sa zvečnili priamo na letisku pri replike lietadla, v ktorom letel na svojej poslednej ceste.

Z historických fotografií vzácnej knihy a výstavy – prehliadky dobových kostýmov, ktorá bola obohatená o množstvo ďalších predmetov z tejto doby sme urobili nástenku. Stala sa základom pre dôkladné rozobratie historických súvislostí vzniku Československa a jeho premien počas 100 rokov od jeho vzniku.