Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

16/03/2018

Text: PhDr. Pavlína Mikulcová


Výstavu využíváme v rámci projektové výuky žáků 1. a 2. ročníků v předmětech dějepis a dějiny kultury. V měsíci lednu žáci shromažďovali informace k přineseným předmětům (zdrojem byla převážně vyprávění majitelů předmětů), doplňovali historický kontext a v rámci tříd postupně vznikaly “třídní výstavy”. Poté následovala druhá fáze projektu, a to příprava celoškolní výstavy, kde žáci předměty a dobové dokumenty rozřadili chronologicky podle časových období a pořídili jejich fotodokumentaci. Závěrečná část projektu proběhne v měsíci únoru, kdy celoškolní výstavu budou navštěvovat také žáci dosud nezapojení do přípravy výstavy. Budou pro ně připraveny doprovodné pracovní listy, které by měly rozšířit jejich dosavadní znalosti o jednotlivých historických obdobích existence naší republiky. Chybět nebudou ani kvízy, hádanky a módní koutek.