Základná škola Dr. J. Dérera

16/03/2018

Text: Mgr. Simona Hránková


Vo vestibule hlavnej budovy Základnej školy Dr. Jozefa Dérera v Malackách sa nachádza výstava, ktorú tvoria zaujímavé predmety z čias Československa chronologicky zoradené od jeho vzniku. Artefakty poskytli zo svojich rodinných archívov žiaci, téma oslovila aj zamestnancov školy. Vystavili sme predmety zviazané s históriou školy alebo dokumenty, ktoré sa stali jej súčasťou (napr. kronika Rímsko-katolíckej dievčenskej školy v Malackách, výkaz zo školského roku 1921/22, školský rozhlas, mikrofón). Pripomíname zaujímavosti zo života mesta i krajiny, priblížili sme niektoré medzníky ich histórie. Poobzerať si možno fotografie, knihy, mince, bankovky, známky, obálky, pamätníček, dobové noviny, fotoaparát, hriankovač, porcelánový hrnček, pudrenku, hodinky, okuliare, zaujmú úryvky z Veľkého zábavného kalendára… Prezentujeme jedinečné príbehy podané žiakmi tak, ako sa o nich dozvedeli od rodinných príslušníkov. Tešíme sa z obohatenia vyučovania na I. aj II. stupni.