Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1

16/03/2018

Text: Alexandra Jehličková, Iveta Bočková


Do soutěže Hledáme předmět s příběhem – 100 let Československa se v naší škole aktivně zapojilo 17 žáků 5., 7., a 9. ročníku. Se svými blízkými v rodinách objevili zajímavé předměty, které vlastními slovy popsali, vyfotili, někteří je i zvládli namalovat. Výstavu žáci uspořádali pro své spolužáky, vyučující ale i pro veřejnost, protože ji umístili do prostoru chodby, ze které se vcházelo při prezidentských volbách do volebních místností.