ZŠ Bítovská, Praha 4

16/03/2018

Text: Mgr. Lucie Řezníčková, Mgr. Barbora Holanová


Na výstavě se podílely děti z celého 2. stupně naší základní školy. Sešlo se nám spousty zajímavého materiálu, který jsme se snažili tematicky rozdělit … hračky, kuchyně, doplňky, věci denní potřeby, listiny a knihy.
Výstava je dostupná jak žákům, tak veřejnosti v modrém pavilonu A mezi sborovnou a školní jídelnou. Počítáme s tím, že by mohla být k nahlédnutí do konce března.