Knihy s věnováním

20/03/2018


Tyto knihy patřily mé prababičce Vlastě Fikejzové, později Bičíkové. V mládí odešla s rodinou svého učitele z Litomyšle na Slovensko, kde si dokončila studium na učitelském ústavu v Modre. Tam se seznámila s básníkem Jánem Smrekem, který jí věnoval svou první sbírku básní z roku 1922. Babička se pak vdala a ještě nějaký čas učila na Slovensku společně se svým manželem. Pak se společně odstěhovali zpět do Čech. Přátelství s Jánem Smrekem přetrvalo a on jí posílal všechny své vydané sbírky básní. Na třídním srazu po 50. letech v roce 1971 jí věnoval další sbírku básní. Bylo to česko-slovenské přátelství, které trvalo i po smrti jejího manžela. Prababička zemřela ve 102 letech a když jsem se jí jednou zeptala, proč si Jána Smreka nevzala, odpověděla, že by to nemělo budoucnost.

Lea Matvijová, Praha