Pomníchovská pohľadnica

20/03/2018


Tragický rok 1938 zastihol starého otca v uniforme. Ako dobrovoľník-frekventant, potažmo ako desiatnik-aspirant slúžil v (Turčianskom Sv.) Martine a v Dolnom Kubíne minimálne od začiatku leta 1938 v 9. rote Horského pešieho pluku 1. Navštevoval poddôstrojnícku školu a 10.2.1939 bol menovaný strelcom z pušky 1. triedy.

Mojím príspevkom do tejto zbierky je pohľadnica. Datovaná 1.10.1938, tzn. presne v čase Mníchovskej katastrofy. Je zjavne odpoveďou Dr. V. Fiedlera môjmu starému otcovi. Čo presne starý otec napísal svojmu bývalemu pedagógovi z Masarykovho 1. čsl. štátneho učiteľského ústavu v Modre, kde v r. 1935 vyštudoval za učiteľa, to sa už pravdepodobne nikdy nedozvieme.
Odpoveď Dr. Fiedlera je však veľavravná:
“… Mám radosť, že máme takých odhodlaných vojakov, lebo ich budeme aj ďalej potrebovať, bárs sa teraz utvorily pomery inako, než sme čakali. Neklesáme na mysli! Máme aj tak viacej ako sme mali pred 21 rokmi, a to si uhájíme. …”

Bohužiaľ, neuhájili sme.

Peter Martinovič, Trnava