Deník učitelky z r. 1935

09/05/2018


V mém bohatém rodinném archivu je také deník mé matky Květy Kozákové z dob její učitelské působnosti na měšťance v Levicích. Zachycuje v něm dění z r. 1935 na levických školách. Hned na začátku roku ji spolek Živena poslal do Turč. Sv. Martina jako svou delegátku na oslavu 80. narozenin spisovatelky E. M. Šoltésovej. Byla dokonce vyzvána, aby promluvila za levickou Živenu, a E. M. Š. kárala Levičanky, že dělají málo pro “naši slovenskou věc”. Má matka jí dobrou slovenštinou vysvětlila, že to není pravda, že před 4 lety bylo jen 400 slovenských žáků, nyní již 800. Spisovatelka nakonec prohlásila, že mluví slovensky lépe než mnozí Slováci. Deník postupně přepisuji do počítače, korespondenci z mobilizace jsem již přepsala.

Libuše Kozáková, Praha