Šekový výplatný lístok

14/05/2018


Dôkaz o tom, že aj takto sa šetrilo, aj také čiastky sa odkladali podľa príslovia “babka k bace, budú kapce”.

Hana Milinkovičová, Bratislava