Trolejbusom na Československo

V rámci projektu Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava sme pre vás prichystali v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a.s. zážitkovú jazdu historickým trolejbusom.

Trolejbusom sa môžete odviesť z centra mesta Bratislavy na Bratislavský hrad a cez prvú nedeľu v mesiaci navštíviť zadarmo Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava.

Počas prvých nedieľ v júli a auguste (1.7. a 5.8.) budú mať návštevníci výstavy okrem bezplatného vstupu na výstavu možnosť odviezť sa historickým československým trolejbusom Škoda 9 TrHT #53 na príležitostnej linke H15, ktorá bude premávať okolo Hradu po trase:

  • Búdková – Mudroňova – Hrad – Palisády – Hodžovo námestie – Kollárovo námestie – Ul. 29. augusta – Cintorínska – Nemocnica sv. Michala a späť.

Odchody trolejbusu budú v hodinovom intervale