Originál Charty 77

29/01/2019

Text: Tomáš Kavka


Charta 77 byla sepsána kritiky československého státního zřízení období normalizace jako dokument, který poukazuje na porušování mezinárodních dohod o občanských právech, kterou Československo přijalo na základě výsledků Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a která vstoupila v platnost v ČSSR v roce 1976.

Text Charty byl sestaven ke konci roku 1976 a 1. 1. 1977 představen a rozšiřován na veřejnosti s apelem na státní moc, aby dodržovala základní lidská práva. Text podepsalo do poloviny 80. let 20. století přes 1200 lidí, zajímavé je, že naprostá většina byla z českých zemí. Z počátku roku 1977 byl zveřejněn v mnoha západních novinách a režim na něj reagoval shromážděním, tzv. antichartou, kterou podepisovali v prostorech Národního divadla zejména českoslovenští umělci. Text poukazoval zejména mezi intelektuálními kruhy na postupnou korozi komunistické vlády.

Originál Charty 77 zabavený dne 6. 1. 1977 Státní bezpečností při pokusu doručit ho centrálním státním institucím, 1977, NM

Originál Charty 77 zabavený dne 6. 1. 1977 Státní bezpečností při pokusu doručit ho centrálním státním institucím, 1977, NM

Originál Charty 77 zabavený dne 6. 1. 1977 Státní bezpečností při pokusu doručit ho centrálním státním institucím, 1977, NM

Originál Charty 77 zabavený dne 6. 1. 1977 Státní bezpečností při pokusu doručit ho centrálním státním institucím, 1977, NM