Moje Československo – Normalizace v Československu

Diskuse se zaměří na rozdílnost pohledů na období normalizace 1969–1989 v české a slovenské společnosti, a to nejen mezi oběma součástmi státu, ale i uvnitř obou společností. Bude se zabývat jak charakterem tehdejšího režimu, tak dnešními interpretacemi a pohledy na toto období.

Hosté:

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan Filozofické fakulty UK

Mgr. Norbert Kmeť, CSc., pracovník Ústavu politických věd Slovenské akademie věd

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele Národního muzea

Moderuje: doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.


Termín a místo konání: 26. 2. 2019 od 17.00 h, Nová budova Národního muzea, přednáškový sál H
Vstup zdarma