Bohumil Kafka, Model sochy Milana Rastislava Štefánika pre Pomník Milana Rastislava Štefánika pred Redutou v Bratislave, 1933

06/05/2019

Text: Martina Vyskupová


Jedným z exponátov so zaujímavým príbehom na výstave Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava je model sochy slovenského politika, diplomata, generála ozbrojených síl Francúzska, ministra vojny prvej československej vlády, vojenského letca, astronóma a fotografa Milana Rastislava Štefánika (1880–1919) z rovnomenného pomníka v Bratislave dokončeného v roku 1938. Vznik pomníkov v krajine v medzivojnovom období úzko súvisel s procesom sebauvedomovania si vlastnej štátnosti. M. R. Štefánik patril k najvýraznejším slovenským politickým osobnostiam, okrem toho sa zaslúžil o vznik Československa. Už od 20. rokov sa uvažovalo o vybudovaní jeho pomníka  v Bratislave. Začiatkom 30. rokov bol realizáciou poverený český sochár Bohumil Kafka (1878–1942) vychádzajúci najmä z tradičného, monumentálne chápaného realizmu. Pomník, dokončený v roku 1938 pri príležitosti 20. výročia vzniku Československej republiky, mal byť symbolom Slovenska a česko-slovenských légií, ktorých zakladateľom bol práve M. R. Štefánik. Sochár vytvoril celofigurálnu bronzovú sochu M. R. Štefánika stvárneného výnimočne v leteckej uniforme, hoci tradične býval zobrazovaný vo francúzskej generálskej rovnošate. Za ním bol umiestnený mohutný železobetónový pylón, na ktorom sa nachádzal bronzový  lev držiaci československý štátny znak. V roku 1940 počas vojnovej Slovenskej republiky bol lev so štátnym znakom z pomníka odstránený v dôsledku zmenenej politickej situácie. Socha Štefánika iritovala predstaviteľov komunistického režimu natoľko, že 31. marca 1954 vláda vydala príkaz ju odstreliť. Dodnes existuje niekoľko jej zmenšených modelov, ktoré boli vyhotovené pre donátorov a podporovateľov tejto pomníkovej realizácie. Predmetná socha zo zbierky SNM – Historického múzea je venovaná slovenskému architektovi a politikovi Jánovi Burjanovi (1886–1945).

Bohumil Kafka, Model sochy Milana Rastislava Štefánika pre Pomník Milana Rastislava Štefánika pred Redutou v Bratislave, 1933, bronz, výška 88,3 cm, H 42613, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum