16/03/2018

Text: Aranka Řezníčková


Do soutěžního projektu se přihlásila třída 2. C. V hodinách dějepisu proběhla motivace, následovaly konzultace o předmětech a jejich historii. V hodinách českého jazyka studenti předměty předvedli, vyprávěli jejich příběhy, k některým vytvořili i PowerPointovou prezentaci. Posluchači do připravené tabulky zapisovali hodnocení obsahu i formy (verbální i neverbální komunikace), ptali se na podrobnosti, diskutovali. Příběh předmětu pak zpracovali do stručného popisu, graficky a výtvarně připravili školní výstavu. 1. 12. 2017 proběhla slavnostní vernisáž s kulturním programem, během dne na výstavu přicházeli studenti ostatních tříd i žáci církevní základní školy (kolem 300 návštěvníků). Následující den na Arcibiskupském gymnáziu proběhl Den otevřených dveří, díky čemuž výstavu navštívilo více než 250 potenciálních studentů a jejich rodičů.

16/03/2018

Text: Stanislav Švejcar


Výstavu 100 let Československa na ZŠ Zámecká jsme uspořádali ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a s podporou Města Litomyšl. Od těchto organizací jsme měli pronajaté prostory Nové městské síně, kam jsme výstavu umístili.
Slavnostní vernisáže, která proběhla 15. ledna od 17:00 hodin, se zúčastnil mj. starosta města Radomil Kašpar. Ten výstavu označil za první akci, kterou si i v Litomyšli připomeneme 100. výročí od založení Československa. Na vernisáži vystoupila také koordinátorka projektu, Zdeňka Kulhavá z Národního muzea. Práci žákovského týmu pak představil ředitel školy a vyučující, kteří se přípravou výstavy zabývali. Pozvání přijala také bývalá žákyně školy Kateřina Macková, která vystoupila s písní Temné století (píseň je věnována obětem komunistického bezpráví v Československu).
Výstava byla dopředu mediálně prezentována (litomyšlský měsíčník Lilie, facebookový profil ZŠ Litomyšl, Zámecká, webové stránky školy). Pro potřeby výstavy byly vytvořeny propagační materiály (plakáty, pozvánky na vernisáž), které sponzorsky vytiskla místní tiskárna.
Výstava je v prostorách Nové městské síně k vidění do 26. ledna, a to v době od 12:00 do 14:00 hodin. Následně bude instalována na Jarní výstavě, kterou pořádá škola, zvažována je také instalace během akce Lázně ducha (jaro 2018), na kterou do Litomyšle přijíždějí tisíce lidi.

Výstava 100 let Československa byla připravena žáky domova mládeže Střední školy stavebních řemesel Brno- Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 38b, 642 00 Brno na deset výstavních panelů.
Žáci obsáhle zpracovali témata zaměřená zejména na Jižní Moravu – vinařství, lidové kroje, zemědělství, řemesla.
Výstava byla slavnostně zahájena 16.1. 2018 a potrvá do 31. 1. 2018 v jídelně školy.
Na výstavu byla pozvána veřejnost z Bosonoh, mateřská škola, základní škola, MÚ Bosonohy a kluby Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.
Koordinátorka výstavy je vychovatelka domova mládeže Alena Šikulová.

16/03/2018

Text: Mgr. Petra Nová


Žáci 9.A uspořádali výstavu pod názvem První republika očima 9.A. Vernisáž proběhla 18. 1. 2018. V posledních měsících roku žáci žili jen výstavou. Přinesli spoustu zajímavých předmětů a příběhů, které jim vyprávěli prarodiče. Na výstavě máme také předměty a dokumenty, které patřily německé menšině žijící na Žatecku.

16/03/2018

Text: PaedDr. Helena Rusnáková


OA v Šuranoch okrem odbornej prípravy žiakov dbá aj o rozvoj historických vedomostí žiakov s cieľom. aby žiaci poznali históriu svojej rodiny, regiónu, krajiny, pretože poznanie minulosti je potrebné pre súčasnosť i budúcnosť nášho bytia. S veľkým záujmom sme prijali možnosť zapojiť sa do projektu 100 rokov Československa v našej škole.
Realizácia projektu sa uskutočnila vo viacerých etapách. Na vyučovacích hodinách SJL, DEJ, GEO, ETV, NBV, ANJ. Okrem prezentácii zozbieraných artefaktov žiaci tvorili básne, nacvičili pásmo o živote M. R.Štefánika.
Výstavu, ktorej vernisáž sa konala 26.1.2018 za účasti vedenia školy, riaditeľa MsKS, učiteľov a žiakov, sme inštalovali v jednej z tried. Tematicky bola rozdelená na: technika, úžitkové predmety, odevy, literatúra, peniaze- platidlá, fotografie.
Výstava bude sprístupnená žiakom a priateľom školy do 1.2.2018

16/03/2018

Text: Mgr. Vlasta Kubizňová


Projekt sa v Gymnáziu Jozefa Lettricha realizoval od októbra 2017 a vyvrcholil výstavou. Zapojili sa doňho žiaci sekundy, tercie a kvarty prevažne na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Najskôr objavovali starodávne predmety v domácnosti, potom na základe rozhovorov s rodičmi, starými rodičmi či inými príbuznými pripravili príbeh o vybraných predmetoch, pamiatky nafotili a pripravili prezentáciu pre spolužiakov. Táto časť projektu bola založená na rozprávaní príbuzných našich žiakov o spôsobe života v minulosti, na mapovaní rodinnej histórie a rodinných tradícií, na vyhľadávaní starých zachovaných rodinných artefaktov. Potom žiaci priniesli predmety na výstavku do školy a následne spracovali informácie o predmete formou popisky. Výstavu sme otvorili 25.1.2018 za prítomnosti regionálnej TV Turiec a bude sprístupnená všetkým žiakom, rodičom a verejnosti do 16.2.2018. Predmety sme zaradili do kategórií: Kultúra a hudba, Technika, Gazdovstvo a remeslá, Šport, Voľný čas, Hračky, Školské potreby, Domácnosť, Kuchyňa a stolovanie, Písomnosti a dokumenty, Knihy a dobová tlač, Zbierky. Z otvorenia výstavy bol odvysielaný záznam v regionálnej televízii TV Turiec: http://tvturiec.eu/hlavne-spravy-tvt-24-1-2018/

16/03/2018

Text: Taťána Honajzerová


V průběhu listopadu se žáci osmých tříd zapojili do soutěže Rodino, vyprávěj. V lednu jsme z jejich prací a rodinných památek připravili výstavku. Ve snaze přiblížit všem žákům dobu, která byla ve vyprávěních zachycena, jsme výstavku obohatili a rozšířili o celou řadu dalších ,,exponátů“, jež nás ještě v dobách celkem nedávných nebo i těch dávnějších běžně obklopovaly.
Z obyčejných věcí se rázem staly věci jedinečné. Všem, co chtějí naslouchat, sdělují příběhy minulosti – kožený kabát, který se dědí v mužské linii už více než šedesát let, makovice, již použili prarodiče 17. 11. 1989 místo klíčů, deník psaný milovníkem historie o zřícenině hradu, jehož kamenné zdi sám objevoval a popsal… Díky projektu došlo i k opětovnému navázání vztahu vnučky s babičkou, které se několik let nevídaly.
Výstavka měla velkou odezvu nejen u dětí, ale i u dospělých jak z řad zaměstnanců, tak i rodičů a prarodičů, kteří zavzpomínali na své mládí.
Pozoruhodná myšlenka projektu zaujala i regionální televizi, která o něm natočila reportáž.
Mgr. Taťána Honajzerová, Mgr. Lenka Neuvirtová Slováčková

16/03/2018

Text: Mgr. Ľubica Jankovičová


Koncepciu výstavy sme postavili na období socialistického Československa, v ktorom rodičia/starí rodičia žiakov prežívali svoje detstvo a mladosť. Naším cieľom bolo čo najviac spoznať ich vtedajší každodenný život so všetkými jeho možnosťami, radosťami aj starosťami, právami aj povinnosťami, a zároveň tiež ponúknuť žiakom príležitosť zistiť ako žili ich rodičia v ich veku, či a čím sa ich detstvo odlišovalo od toho dnešného. Jednalo sa o celkom široký záber, ale chceli sme aby si tam každý žiak mohol niečo nájsť a aspoň nejakým spôsobom sa zapojiť do tohto súťažného projektu.

16/03/2018

Text: Mgr. Lenka Šindelářová


Na výstavě „100 let Československa v naší škole“ se podíleli žáci 2. stupně. Děti přinesly velmi zajímavé exempláře, ať už to byly noviny, knihy, věci do domácnosti, housle nebo lyže. Výstavní předměty jsme rozdělili na několik kategorií: písemnosti, kuchyně, domácnost, doplňky, zábava a ostatní. Na výstavě se objevily i vzácné šperky, helma z 2. světové války nebo fotoaparáty. Díky předmětům, které žáci přinesli, jsme si často povídali o historii předmětů a o dobách, ve kterých plnily svůj účel. Myslím si, že se žáci tohoto projektu zhostili na výbornou. Výstava je k nahlédnutí v přízemí části budovy.

16/03/2018

Text: Mgr. Jana Majerčáková


Výstava mapuje půlroční projekt žáků 8. a 9. tříd “Rodino, vyprávěj” ve fotografiích a příbězích. Je doplněna kresbami a výtvarnými pracemi žáků naší školy.