V pátek 26.1.2018 se na naší škole konala výstava “100 let Československa”. Pro spolužáky z ostatních tříd ji uspořádali žáci 4.B v rámci historického semináře. Přinesli předměty denní potřeby z doby existence Československa (1918 – 1993). Na výstavě se sešly skutečné unikáty – svatební šaty, žehlička na žhavé uhlí, hračky, láhev na výrobu šlehačky, učebnice, apod. Žáci byli velmi překvapeni, co všechno jejich prarodiče používali. A my učitelé jsme jen nostalgicky vzpomínali…

16/03/2018

Text: Mgr. Jan Veverka


Studentská výstava Rodino, vyprávěj! zachycuje dvanáct předmětů patřících rodinným příslušníkům studentů/autorů výstavy. Studenti sami vybrané předměty zdokumentovali na fotografiích a sepsali jejich vyprávěný příběh. Texty byly ponechány v původní autentické podobě. Celá výstava je pro dotvoření atmosféry provázena drobnými reklamními výstřižky z československých časopisů 30. let.

16/03/2018

Text: Jiří Chmelík


Výstava popisuje dějiny ČSR od roku 1918 do roku 1989. Je v ní obsaženo přibližně 60 exponátů a to především z druhé poloviny 20 století. Výstava byla vystavena a ještě bude na chodbě naší základní školy. Ostatní žáci k ní měli připravené úkoly a pracovní listy. Organizační stránku věci připravovali žáci našeho dějepisného spolku a různí dobrovolníci z celé školy. Organizace výstavy, sběr a registrace předmětů byla vysoce náročnou činností pro nás všechny.

16/03/2018

Text: Mgr. Simona Hránková


Vo vestibule hlavnej budovy Základnej školy Dr. Jozefa Dérera v Malackách sa nachádza výstava, ktorú tvoria zaujímavé predmety z čias Československa chronologicky zoradené od jeho vzniku. Artefakty poskytli zo svojich rodinných archívov žiaci, téma oslovila aj zamestnancov školy. Vystavili sme predmety zviazané s históriou školy alebo dokumenty, ktoré sa stali jej súčasťou (napr. kronika Rímsko-katolíckej dievčenskej školy v Malackách, výkaz zo školského roku 1921/22, školský rozhlas, mikrofón). Pripomíname zaujímavosti zo života mesta i krajiny, priblížili sme niektoré medzníky ich histórie. Poobzerať si možno fotografie, knihy, mince, bankovky, známky, obálky, pamätníček, dobové noviny, fotoaparát, hriankovač, porcelánový hrnček, pudrenku, hodinky, okuliare, zaujmú úryvky z Veľkého zábavného kalendára… Prezentujeme jedinečné príbehy podané žiakmi tak, ako sa o nich dozvedeli od rodinných príslušníkov. Tešíme sa z obohatenia vyučovania na I. aj II. stupni.

Výstavu využíváme v rámci projektové výuky žáků 1. a 2. ročníků v předmětech dějepis a dějiny kultury. V měsíci lednu žáci shromažďovali informace k přineseným předmětům (zdrojem byla převážně vyprávění majitelů předmětů), doplňovali historický kontext a v rámci tříd postupně vznikaly “třídní výstavy”. Poté následovala druhá fáze projektu, a to příprava celoškolní výstavy, kde žáci předměty a dobové dokumenty rozřadili chronologicky podle časových období a pořídili jejich fotodokumentaci. Závěrečná část projektu proběhne v měsíci únoru, kdy celoškolní výstavu budou navštěvovat také žáci dosud nezapojení do přípravy výstavy. Budou pro ně připraveny doprovodné pracovní listy, které by měly rozšířit jejich dosavadní znalosti o jednotlivých historických obdobích existence naší republiky. Chybět nebudou ani kvízy, hádanky a módní koutek.

16/03/2018

Text: Mgr. Vlasta Hartvichová


Do projektu se zapojili žáci obou devátých tříd ZŠ Kamenice (9.A 22 + 9.B 25). Všichni žáci provedli a zaznamenali rozhovory s pamětníky. Vybrali si většinou praprarodiče, prarodiče, případně jednoho z rodičů. Obě strany reflektují vzájemné obohacení. Někteří z pamětníků však nesouhlasili s uveřejněním. Koncem ledna 2018 si sami žáci vytiskli některé práce, pořídili fotodokumentaci z historie školy a instalovali malou výstavu v 1. patře NB ZŠ Kamenice. Sami také pořídili fotodokumentaci. Výstava bude probíhat i během února.
Žáci 9.A + 9.B s V. Hartvichovou, vyučující D.

16/03/2018

Text: Mgr. Lukáš Jedlinský


Výstava zachycující život a dobu uplynulých 100 let je k vidění od ledna 2018 a potrvá až do března/dubna téhož roku. Studenti nižšího gymnázia se do tohoto projektu zapojili s úžasným zájmem a přinesli skutečně zajímavé a cenné předměty. Ne všechny jsme bohužel mohli vystavit, proto některé byly nahrazeny fotografiemi. Mezi unikáty patří např. svítilna z kočáru, malý revolver z 19. století nebo tác vyrobený vězněm v Terezíně. Ovšem z rodin jsme získali také předměty denní potřeby. K vidění jsou prvorepublikové nůžky, kamera Meotar, čítanka, časopisy, formičky na cukroví a mnoho dalších předmětů s vlastními zajímavými příběhy… Podařilo se nám tak zachytit předměty a jejich historii napříč celým 20. stoletím s přesahem i do dřívějších dob.

Školní výstava třídy sekundy A s tématem Rodino, vyprávěj, realizovaná v budově Gymnázia Česká Lípa. Nyní je výstava umístěna ve sborovně, po dohodě s ředitelkou školy bude dále přesunuta do prostor učebny výtvarné výchovy, aby měly možnost prohlédnout si ji také další třídy. Studentky ze sekundy pomocí návodných otázek vybraly několik velmi zajímavých předmětů a k nim zjišťovali také jejich příběh. Během své práce tak vyzpovídaly své babičky, rodiče, tety, dozvěděly se spoustu zajímavých informací k historii své rodiny a její existence v československém státě, zjistily, že život jejich přímých předků nebyl vždy jednoduchým a růžovým, ale že je opravdu na co vzpomínat… Poznaly tak všechny důležité události, kterými republika během svých sto let existence prošla. Poznání historie vlastní republiky a zejména vlastní rodiny považuji za velmi přínosné a v dnešní době velmi vhodné.

Do výstavy k 100. výročí Československa se aktivně zapojila opravdu celá třída 8. B (18 žáků), což v dnešním moderním pubertálním světě plném sociálních sítí a liků rozhodně nepovažuji za samozřejmost. Každý se snažil ve své domácnosti a u příbuzných najít co nejvíce předmětů, které se pojí s daným historickým obdobím a mají svůj zajímavý příběh. Výstavu žáci sami prezentovali formou televizního vysílání s řadou zajímavých reportáží. Zaměřili se na tenisové vybavení, šikovné pomocníky pro každou hospodyni, výbavu dětského pokojíčku, vzpomínky babičky a dědečka (složka s originálními materiály k upálení Jana Palacha), nejrůznější typy vyznamenání a neopomněli ani na dříve nepodporovaný skauting. Nesměla chybět ani tradiční reklama. Výstava měla na naší škole opravdu velký úspěch.

16/03/2018

Text: Mgr. Jiří Lux


Výstava obsahuje tři příběhy se třemi předměty. Jedná se o fotografii pracovní knížky, kterou uchovává žákyně 9. třídy po své prababičce, jež jen se štěstím nemusela být totálně nasazená v Německu za 2. světové války.
Dále tu je fotka Vladimíra Cermana, který se jako mladík stal v padesátých letech obětí komunistické perzekuce. Ten jako příslušník selského stavu odmítl počínající násilnou kolektivizaci a střelil do okna hostince, kde právě probíhala schůze místního výboru KSČ. Za vše dostal trest smrti.
Jako třetí předmět zde máme repliku štaflí, jimiž pradědeček žákyně osmé třídy ušel v roce 1970 93 km za 11 dní z Miletína až do Liberce. Vše doplňuje velké množství výstřižků dobového tisku.
Orámování výstavy tvoří kresby důležitých staveb z okolí Bílé Třemešné – přehrada Les Království, radnice ve Dvoře Králové nad Labem. Výstava byla pojatá dynamičtěji i v tom, že ji tvoří model oprátky symbolizující popravu Vladimíra Cermana, štafle ozdobené podle dobových fotografií přesně jako v době cesty pana Voňky na nich až do Liberce včetně jeho pravého slaměného klobouku. Jeho pravnučka pak byla na štaflích vyfocena též. Všechny tři žákyně navázaly tolik potřebný mezigenerační dialog a na výstavě se podílel celý druhý stupeň naší nevelké vesnické školy. Pro všechny to byl velký zážitek, i když se jedná o malou výstavu. Všechny žákyně navíc popsaly své příběhy i do školního rozhlasu. Ke spolupráci byla pozvána i širší veřejnost a obec. Plánujeme i nesoutěžní výstavu z řad předmětů a příběhů shromážděných místními občany.