16/03/2018

Text: Mgr. Zdenka Charbulová


Túto výstavu tvoria práce našich žiakov, ktorých úlohou bolo odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ako aj osudy ich majiteľov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či medzi známymi zisťovali zaujímavé informácie o tom, ako sa vtedy žilo a odhaľovali takmer zabudnuté rodinné príhody. Výsledky svojho bádania potom predstavili na hodinách dejepisu a ich práce sa stali súčasťou našej výstavy.
Súčasťou tejto výstavy sú aj predmety, ktoré časovo spadajú do staršieho obdobia. Keďže sme predpokladali aj takéto nálezy, ktoré by bolo škoda neoprášiť a nevytiahnuť na svetlo, túto výstavu sme nazvali Dotkni sa histórie, s majoritným zameraním na dejiny 20. storočia, nevylučujúc aj staršie predmety.
Úlohou detí bolo v skratke nájsť zaujímavý predmet, ktorý by bol minimálne 20 rokov starý. Pokračovať mali v zisťovaní všetkých okolností a faktov o predmete, ktoré sa zistiť dali. Ich úlohou bolo nájsť taký predmet, ktorý by nejakým spôsobom vedeli zasadiť do historického kontextu doby, z ktorej vzišiel.
Ďalšou úlohou potom bolo zahrať sa na spisovateľa a o tomto predmete na základe zistených faktov napísať krátky výstižný príbeh.
Autormi príbehov, ktoré tu vidíte sú žiaci tried 6X, 7X a 8X. Zapojila sa aj jedna žiačka z 5X. Pri prezentácií niektorých príbehov nám takmer vo všetkých triedach naskakovala husia koža a mnohé z predmetov nám doslova vyrážali dych. Sledujúc proces tvorby musím povedať, že deti k tejto svojej úlohe pristupovali veľmi tvorivo a s chuťou. V mnohých prípadoch boli osobne zaangažovaný a predmet sám pre nich veľa znamenal. Bolo radosťou sledovať ich prácu a očakávať s čím prídu.

Inšpiráciou školskej výstavy boli dva silné príbehy, ktorých spoločným menovateľom bola osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

Prvý vyrozprávala študentka školy. Je o vzácnej knihe z ich domácej knižnice „Štefánik“. Kniha je zborníkom osobných spomienok domácich i zahraničných osobností, ktoré sa so Štefánikom stýkali, je svedectvom o živote a diele tejto mimoriadnej osobnosti našich dejín, ako aj o dobe, v ktorej žil. Bola vydaná v roku 1938 v Slovenskom nakladateľstve Mazáč. Kúpil ju ešte jej prapradedo a je odovzdávaná z generácie na generáciu. Vzťah k nej je v rodine aj vyjadrením vrelého vzťahu k rodnému kraju, hrdosti na veľkú osobnosť, ktorá sa v ňom narodila. Študentka pochádza z Brezovej pod Bradlom a okrem dokumentov v samotnej knihe sa so spolužiakmi podelila o obdivuhodné poznatky o M. R. Štefánikovi ako aj vplyv jeho myšlienok, na život ľudí v jeho rodisku.

Druhý príbeh je o hrdinstve prastarého otca učiteľky školy, príslušníka československých légií, ktorý prežil neľahké roky v Rusku, o jeho osobnom stretnutí s M. R. Štefánikom a ich spoločnom návrate do vlasti. Vyrozprávala ho učiteľka odborných predmetov v študijnom odbore kostýmová tvorba. Dala tiež podnet žiakom na vytvorenie replík dobových kostýmov z 20. rokov minulého storočia, ako aj scénickej kópie uniformy generála M. R. Štefánika. Kostýmy predviedli žiaci na živých modeloch a ich autentičnosť svojou tvorbou podčiarkli študenti maskérstva. V uniforme M. R. Štefánika sa zvečnili priamo na letisku pri replike lietadla, v ktorom letel na svojej poslednej ceste.

Z historických fotografií vzácnej knihy a výstavy – prehliadky dobových kostýmov, ktorá bola obohatená o množstvo ďalších predmetov z tejto doby sme urobili nástenku. Stala sa základom pre dôkladné rozobratie historických súvislostí vzniku Československa a jeho premien počas 100 rokov od jeho vzniku.

16/03/2018

Text: Ľubica Szedláková Gažovičová


Do súťaže sa zapojili žiaci tretieho ročníka. Svojimi príbehmi nám
priblížili každodenný život v prvej a druhej republike. Odhalili niečo
zo svojej minulosti. Myslím si, že ich do posunulo dopredu, zrazu
zistili, že história nie je len niečo vzdialené, ale je súčasťou
každodenného života.
Získali zaujímavé informácie o svojich blízkych.

Výstavu sme uskutočnili v priestoroch Základnej školy v Slovenskom Grobe. Vystavených je 53 prác žiakov 5. – 9. ročníka. Nájdeme tu práce zachytávajúce obdobie 1. ČSR, ale celkom pochopiteľne ich je väčšina zameraná na predmety a obdobie rokov 1945 až 1993.
V niektorých príbehoch možno badať odraz zložitého vývoja, ktorým práve v tom čase prechádzalo celé Československo. Iné zas dominujú svojou ľudskosťou, rodinnou intimitou. Sú to príbehy so silným osobným elementom a ich prostredníctvom máme možnosť nazrieť do života ľudí – občanov Československa.

16/03/2018

Text: Mgr. Lucie Řezníčková, Mgr. Barbora Holanová


Na výstavě se podílely děti z celého 2. stupně naší základní školy. Sešlo se nám spousty zajímavého materiálu, který jsme se snažili tematicky rozdělit … hračky, kuchyně, doplňky, věci denní potřeby, listiny a knihy.
Výstava je dostupná jak žákům, tak veřejnosti v modrém pavilonu A mezi sborovnou a školní jídelnou. Počítáme s tím, že by mohla být k nahlédnutí do konce března.

Retro aneb Co prarodiče málem vyhodili je výstava zdánlivě obyčejných věcí z období společného státu Čechů a Slováků, které studenti doma vypátrali. Mnohé předměty se dosud používaly, jiné jsou rodinným pokladem nebo naopak ležely zapomenuté na půdě či ve stodole. Několik z nich bylo vybráno jako hlavní exponáty. Rodiče a prarodiče o nich vyprávěli a studenti příběhy pečlivě zaznamenali a doplnili např. fotografií. Ve výstavě se u nich můžete zastavit a přečíst si, jaký nejvyšší počet vajíček měl Micky Mouse v košíku, podívat se a porovnat, jak vypadaly taneční šaty v roce 1968 a 1987, zjistit, co se v 80. letech poslouchalo na walkmanu, nebo jak může vypadat originální studentské tablo. Tyto předměty doplňuje množství dalších malých i větších exponátů a zajímavostí z „retro” domácností. Nechybí ani odkaz na historii našeho Gymnázia v období před vznikem samostatné České republiky.