Výtvarný objekt “Kontakt so zabudnutým”

04/01/2018


Impulzom k tvorbe tejto výtvarnej práce bol moment objavenia rozsekaných častí windsurfu pod vrcholom kopca Hradová neďaleko Košíc. Samotná hodnota tohto nálezu je pre moju prácu značne spätá aj s kurióznou polohou jej objavenia.

Začiatkom 70. rokov sa na územie Československa dostal prvý windsurf. Z tohto kusu boli zhotovené laminovacie formy, ktoré slúžili ako vzory pre amatérsku, ale aj profesionálnu výrobu. Prvými priekopníkmi v Československu boli častokrát kanoisti, vodní slalomári, rekreační vodáci, či vodní lyžiari. K veľkej obľube tohto športu prispela rýchla možnosť zvládnutia základných krokov, ľahký transport, nezávislosť na členstve v oddieloch jachtingu a možnosť využitia surfu celou rodinou.

V mojej práci som sa zameral na fenomén amatérskej výroby. K nej prispela najmä schopnosť nadšencov svojpomocne vyrobiť takmer čokoľvek z čohokoľvek a veľké odhodlanie inovovať a skúmať. K hlbšiemu pochopeniu tohto faktu prispelo moje zoznámenie sa s pamätníkmi a pioniermi tohoto športu v Košiciach, čo ma viedlo v práci aj k tvorbe video dokumentu.

Od roku 1976 do roku 1983 bolo na trh dodaných približne 10000 kompletných surfov a 12000 plachiet vyrobených továrensky. Porovnaním tohto počtu s odhadom surfov v ČSSR, je výsledok, že 80000 rekreačných surferov jazdilo z väčšej časti na svojpomocne vyrobených surfoch.

Tieto obrovské počty surfov a časovo dlhotrvajúci proces náročnej amatérskej výroby vyústili k môjmu hlbokému záujmu o túto tému a v konečnom štádiu k tvorbe site- specific diela Kontakt so zabudnutým.

Mgr. art. Michal Machciník, Košice

Windsurf 360 x 540 cm, 2013