Besedy s pamětníky

Národní muzeum pořádá v rámci Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy pro žáky 9. ročníků základních škol a žáky středních škol v roce 2018 přednášky a besedy s pamětníky.

V životě každého člověka jsou chvíle plné radosti i napětí. Život Československé republiky se od toho lidského nijak nelišil. To právě proto, že jej po několik generací tvořili lidé. A další generace utváří model, jak na něj budeme vzpomínat.

Protože čas plyne a ne všechno lze vyčíst z knih, připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Kontaktním centrem pro oběti nacismu a mezigenerační dialog v Praze, Živá paměť, o.p.s. cyklus besed s pamětníky určených žákům 9. ročníků základních a všech ročníků středních škol. Využijte jedinečné příležitosti a setkejte se s autentickými svědky doby, o níž se ve školách můžete učit jen z knih nebo filmů.

V roce 2018 bude realizováno pět besed s pamětníky a dvě odborné historické přednášky týkající se vybraných mezníků československých dějin. Program každého setkání v rámci cyklu bude sestávat ze dvou částí – úvodu, během kterého seznámí žáky vybraný odborník s historickým kontextem doby, a samotné besedy s pamětníkem na dané téma, po níž bude prostor věnovaný diskusi.

Místo konání
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1, kongresový sál „H“.

Program bude začínat pokaždé v 10 hodin a předpokládané ukončení je v 11:30.

Harmonogram besed s pamětníky a témata cyklu
21.2. 2018 – únor 1948 v Československu
14. 3. 2018 – Mnichovská dohoda a druhá světová válka (1938-1945)
18. 4. 2018 – pražské jaro a 21. 8. 1968
14. 11. 2018 – 17. listopad 1939
21. 11. 2018 – 17. listopad 1989

Harmonogram odborných přednášek a témata cyklu
16. 5. 2018 – prezident Emil Hácha (1938-1945)
31. 10. 2018 – Vznik Československé republiky 28.10.1918

Vstupné zdarma. V případě zájmu zúčastnit se besed nebo přednášek rezervujte vybraný termín na e-mailu: vzdelavani@nm.cz nebo tel.: 224 497 443 nejpozději 7 dní předem. Zúčastnit se můžete i více termínů.

Besedy s pamětníky – leták [PDF, 40 kB]