Gymnázium Jozefa Lettricha

08/02/2018

Text: Mgr. Vlasta Kubizňová


Projekt sa v Gymnáziu Jozefa Lettricha realizoval od októbra 2017 a vyvrcholil výstavou. Zapojili sa doňho žiaci sekundy, tercie a kvarty prevažne na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Najskôr objavovali starodávne predmety v domácnosti, potom na základe rozhovorov s rodičmi, starými rodičmi či inými príbuznými pripravili príbeh o vybraných predmetoch, pamiatky nafotili a pripravili prezentáciu pre spolužiakov. Táto časť projektu bola založená na rozprávaní príbuzných našich žiakov o spôsobe života v minulosti, na mapovaní rodinnej histórie a rodinných tradícií, na vyhľadávaní starých zachovaných rodinných artefaktov. Potom žiaci priniesli predmety na výstavku do školy a následne spracovali informácie o predmete formou popisky. Výstavu sme otvorili 25.1.2018 za prítomnosti regionálnej TV Turiec a bude sprístupnená všetkým žiakom, rodičom a verejnosti do 16.2.2018. Predmety sme zaradili do kategórií: Kultúra a hudba, Technika, Gazdovstvo a remeslá, Šport, Voľný čas, Hračky, Školské potreby, Domácnosť, Kuchyňa a stolovanie, Písomnosti a dokumenty, Knihy a dobová tlač, Zbierky. Z otvorenia výstavy bol odvysielaný záznam v regionálnej televízii TV Turiec: http://tvturiec.eu/hlavne-spravy-tvt-24-1-2018/