Rádio, cez ktoré išla nečakaná správa

14/02/2018


Rádio zapožičala PaedDr. Helena Rusnáková.

Tranzistorové rádio som dostala v roku 1965 od rodičov za výborný prospech. K nemu sa viaže i príbeh z čias okupácie našej krajiny v roku 1968.
21.8.1968 som s rodičmi cestovala do Bratislavy. Spoločníkom na ceste bolo aj moje – vtedy nové – tranzistorové rádio značky Doris. Len pár krokov sme urobili od domu, keď sme z rádia začuli oznam, že naša krajina bola okupovaná vojskami Varšavskej zmluvy, ľudia boli vyzývaní k zachovaniu pokoja, bolo doporučené nevzďaľovať sa podľa možnosti z miesta pobytu. Okrem množstva tankov a okupačných vojakov sa na námestí zišli obyvatelia mesta, aby protestovali proti ich prítomnosti. Ľudia sa začali zásobovať potravinami, snažili sa cez masmédiá získať čo najviac informácií o tom, čo sa deje. Snažili sa bojovať proti okupantom najrôznejšími spôsobmi: strhávali názvy ulíc, smerovacích tabúľ, šírili sa rôzne letáky, …“

Michaela Homolová, Černík

Tranzistorové rádio