Učebnice a brožúry, ktoré hovoria o prežívaní ľudí

15/02/2018


Dejepis III. začína panovaním Márie Terézie a končí modernou dobou (vynález fotografie, telefónu, kinematografie, röntgenu a iné) kedy národy s minoritným komplexom majú separatistické sklony na sebaurčenie…
Najdôležitejším dokumentom je brožúrka z r. 1913 a to od str. 111 dole: Národ slovenský nemá ani jedinej školy strednej alebo vysokej.“ Celá časť od str. 103 je zdrojom informácií Uhry a Sedmihradsko“ pre túto akciu.
Brožúrka Za týždeň pod maďarsky“ slúžila môjmu strýkovi, ktorý ako česká výpomoc slúžil v Trnave okolo 30. rokov ako četník a tam sa hovorilo hlavne maďarsky.
História je môj koníček a preto sa chcem podeliť a zúčastniť sa projektu.
Ľudovít Tureček

Dejepis III.

Brožúra

Za týždeň po maďarsky bez učiteľa