Soubor kraslic reflektující vznik Československé republiky

28/02/2018

Text: Zlata Potyková


Pohnuté emoce spojené se vznikem Československé republiky se otiskly do nejrůznějších rovin kulturně-společenského života a ani tradiční kultura nebyla výjimkou.
Není tedy nijak překvapivé, že manifestace tohoto nadšení nacházíme na tak populárních a hojně rozšířených artefaktech, jako jsou kraslice.
Prezentované kraslice s vlasteneckou tematikou z fondu lidového zvykosloví Národopisného muzea NM jsou současně ukázkami dvou nejhojněji zastoupených způsobů výzdoby – techniky voskové batiky a techniky vyškrabování.
Velmi náročná a sofistikovaná technika voskové batiky spočívá v postupném nanášení voskové rezervy, přičemž voskem nepokrytá místa tvoří základ každé další barevné vrstvy ornamentu. Po ponoření do barvicí lázně je vosk ze skořápky odstraněn a nanáší se nová struktura, následuje nová barvicí lázeň a celý postup se opakuje až do docílení konečné podoby ornamentu.
Technika vyškrabování vyžaduje jemnou, ale jistou ruku, která je schopna tvořit ostrým nástrojem precizní linie a tvary. Ty vznikají seškrabáním barevné vrstvy až na původní barvu skořápky.
Jazykové nedokonalosti jsou u nápisů na kraslicích zcela typickým jevem.

Kraslice s naivním motivem státního znaku a svatováclavské koruny, Radešov u Volyně. Vypracovaná technikou vyškrabování, plná, nevyfukovaná. Nedatována, ale znázorněný motiv i výtvarné zpracování odkazuje k době těsně po roce 1918.

Kraslice s naivním motivem státního znaku a svatováclavské koruny, Radešov u Volyně. Vypracovaná technikou vyškrabování, plná, nevyfukovaná. Nedatována, ale znázorněný motiv i výtvarné zpracování odkazuje k době těsně po roce 1918.

Kraslice s naivním motivem státního znaku a svatováclavské koruny, Radešov u Volyně. Vypracovaná technikou vyškrabování, plná, nevyfukovaná. Nedatována, ale znázorněný motiv i výtvarné zpracování odkazuje k době těsně po roce 1918.

Kraslice s motivem státního znaku ČSR, Ostrožská Nová Ves. Vypracovaná technikou voskové batiky, vyfukovaná, typická ukázka krasličářské tvorby novoveské provenience. Nedatována, ale znázorněný motiv a zpracování odkazuje k 1. třetině 20. století.

Kraslice s motivem státního znaku ČSR, Ostrožská Nová Ves. Vypracovaná technikou voskové batiky, vyfukovaná, typická ukázka krasličářské tvorby novoveské provenience. Nedatována, ale znázorněný motiv a zpracování odkazuje k 1. třetině 20. století.

Kraslice s pozdravem prezidentu TGM, Vnorovy. Vypracovaná technikou voskové batiky, vyfukovaná. Nedatována, pravděpodobně 1. třetina 20. století.

Kraslice s pozdravem prezidentu TGM, Vnorovy. Vypracovaná technikou voskové batiky, vyfukovaná. Nedatována, pravděpodobně 1. třetina 20. století.

Kraslice s plným textem národní hymny, lokalita neznámá. Vypracovaná technikou vyškrabování, plná, nevyfukovaná. Nedatována, ale znázorněný motiv i výtvarné zpracování odkazuje k době těsně po roce 1918.

Kraslice s plným textem národní hymny, lokalita neznámá. Vypracovaná technikou vyškrabování, plná, nevyfukovaná. Nedatována, ale znázorněný motiv i výtvarné zpracování odkazuje k době těsně po roce 1918.

Kraslice s plným textem národní hymny, lokalita neznámá. Vypracovaná technikou vyškrabování, plná, nevyfukovaná. Nedatována, ale znázorněný motiv i výtvarné zpracování odkazuje k době těsně po roce 1918.