Gymnázium L.Novomeského

16/03/2018

Text: PhDr. Katarína Bartalová


Cieľ, ktorý sme si zapojením sa do súťaže stanovili sa nám podarilo splniť. Celá škola,ale najviac študenti 1. a 3. ročníka sa zapojili do zbierania predmetov, ktoré pripomínajú historické obdobie existencie Československa.Študenti hľadali, pátrali vo svojich rodinách. Stretávali sa s príbuznými, ktorí si veľa pamatali. Rozprávali sa o predmetoch, ktoré vyvolávali spomienky a zážitky na minulé časy.Mnohé predmety sme zhromaždili a so zaujímavými príbehmi zverejnili na výstave vo vestibule školy. Výstava bola sprístupnená ako prehliadka s lektorským výkladom, ktoré realizovali vyškolení študenti. Myslíme si,že sa nám podarilo takouto formou zážitkového vyučovania prispieť k pripomenutiu si výročia. Prehliadku si pozrelo približne 600 študentov školy.