Základná škola s materskou školou Slovenský Grob

16/03/2018

Text: Adam Briestenský


Výstavu sme uskutočnili v priestoroch Základnej školy v Slovenskom Grobe. Vystavených je 53 prác žiakov 5. – 9. ročníka. Nájdeme tu práce zachytávajúce obdobie 1. ČSR, ale celkom pochopiteľne ich je väčšina zameraná na predmety a obdobie rokov 1945 až 1993.
V niektorých príbehoch možno badať odraz zložitého vývoja, ktorým práve v tom čase prechádzalo celé Československo. Iné zas dominujú svojou ľudskosťou, rodinnou intimitou. Sú to príbehy so silným osobným elementom a ich prostredníctvom máme možnosť nazrieť do života ľudí – občanov Československa.