ZŠ Mierová 46 v Bratislave

16/03/2018

Text: Martina Vargová


Výstava k 100mu výročiu Československa Rozprávame rodinné príbehy sa na škole uskutočnila 9.2.2018.
Do projektu sme sa prihlásili, pretože nás zaujal jeden z cieľov projektu: Pátrať po rodinných príbehoch, ktoré sa viažu k predmetom na výstave. Tieto medzigeneračné spojenia sú charakteristické pre našu základnú školu. Na výstave sa nám zhromaždilo 52 predmetov, 40 príbehov. Najstaršími bola maselnica a kniha z roku 1937. Predmety sme roztriedili do skupín podľa toho, na čo sa používali napr. varili sme (príprava jedál), hrali sme sa, učili sme sa.. Zaujímavosťou bol napríklad prababkin občiansky preukaz, svadobné poháre a fotografie manželského páru, fotografie tankov z roku 1968, ktoré nafotila rodina cestou na svadbu v centre Bratislavy, písacie stroje, veľa hračiek.
Súčasťou výstavy boli aj informačné panely o histórii.
Výstavu si prezrelo 400 žiakov našej školy, učitelia aj rodičia.