ZŠ Žatec

16/03/2018

Text: Jaroslava Kumstýřová


Výstavu jsme rozdělili do několika tematických okruhů, převážně podle materiálů, které se nám podařilo získat, podle toho na co účastníci nejvíce vzpomínali. Častým námětem vzpomínek byl např. sport, reprezentace úspěšných čs sportů. Získali jsme na výstavu i skokanskou lyži s podpisy čs. reprezentantů, byl o ní veliký zájem. V kultuře se mnoho vzpomínek vztahovalo k tehdejší populární hudbě, vystavili jsme gramofonové desky oblíbených čs. zpěváků a skupin, včetně různých přehrávačů. Pro naši oblast blízko hranic byly typické nákupní zájezdy do NDR, zaznamenali a vystavili jsme zážitky účastníků, dnes vzpomínají s úsměvem na šikanu celníků. Zaznamenali jsme vzpomínky na tehdejší školu – některé věci jsou pro nás těžko pochopitelné, ale také jsme se mohli zasmát, stejně jako návštěvníci výstavy. Za totality byla ve školách na významném místě branná výchova – věnovali jsme jí úspěšnou část výstavy. Spojení a rozdělení našich národů jsme se pokusili ilustrovat pomocí zipu na hranicích ČR a SR. Jsme stále spolu v EU. Ukázali jsme i potupu českého lva na státním znaku za komunistů, kteří jeho korunku nahradili rudou hvězdou. Na vystavených portrétech komunistických funkcionářů jsme jim symbolicky zalepili ústa, že už nám dnes nic neříkají. Velmi cennou částí výstavy byly předměty zapůjčené účastníkem disentu, který žije v blízkosti. Když jsme jej navštívili, vyprávěl zážitky, jejichž část jsme představili návštěvníkům. Další významnou osobností, kterou jsme měli možnost představit, byl i hrdina ČSR Vojtěchovský. Zapůjčil nám svoje řády a dokumenty. Byl příslušníkem Svobodovy armády a vyznamenal se v bojích. Připravili jsme pro návštěvníky i dvě soutěže – ze znalostí slovenských slovíček a slovenských měst. Výstavu jsme zahájili vernisáží s bohatým doprovodným programem.