Košile z koncentračního tábora

20/03/2018


Otec se narodil krátce před vznikem samostatné ČR, v říjnu 1918. Okamžik zrození v tento významný rok ovlivnil celou jeho životní dráhu a jeho orientaci na prosazování důležitých sociálních zájmů ve veřejné sféře.

Vyrostl v početné rodině s třemi sourozenci ve skromných poměrech. K jeho základním charakterovým vlastnostem patřila čestnost, skromnost, dodržování etických zásad a silné sociální cítění. Od mládí byl aktivním sportovcem.

Byly tyto právě jmenované vlastnosti, které ho přivedly do levicového politického hnutí, v němž za druhé světové války byl aktivní. Za svou činnost v levicovém odbojovém hnutí se dostal do koncentračního tábora v Terezíně a do Mathausenu.

Sportem zocelené tělo, pevná solidarita, sociální cítění s druhými spoluvězni mu umožnily přežít a dočkat se po 3,5 letech osvobození Rudou armádou. V době osvobození vážil pouze 45 kg. Po válce obdržel od vlády ČR Československý válečný kříž a rekreační pobyt u moře. Dobrovolně se ho vzdal a místo toho zorganizoval brigádu mladých lidí na pomoc budování republiky – dolování uhlí v ostravských dolech.

Později pracoval jako státní zaměstnanec a angažoval se ve svém oblíbeném sportu – tenisu jako hráč, trenér a funkcionář. Pomohli vychovat celou řadu špičkových tenisových hráčů.
Zemřel v roce 1996.

Dcery PhDr. Naděžda Krohová a Dagmar Trávníčková, Radonice