Seznam soutěže studentských vědeckých prací 1984

20/03/2018


V roce 1984 jsem končila čtyřleté studium hudební vědy na FFUK. Diplomní práce jsme tenkrát psali téměř v plném studijním provozu – teprve v letním semestru bylo minimum přednášek a seminářů. Pokud student zvolil téma, které vyžadovalo práci v archivech a knihovnách, dostal se do problémů. Psala jsem tenkrát práci na téma Hudba a škola v období české renesance, a protože jsem byla v časové tísni, požádala jsem o posun na zářijový termín, což byla docela velká troufalost. Jelikož jsem se chtěla vyhnout tomu, aby vedení katedry pochybovalo o mé píli, přihlásila jsem část své diplomní práce do soutěže studentských vědeckých prací – Školní řády 2. poloviny 16. století a počátku 17. století používané v českých zemích jako pramen pro poznání hudebního.

Vyhrála jsem fakultní kolo a postoupila jsem do celostátního, které se konalo v Bratislavě. V sekci věd o umění bylo celkem 14 prací – i toto kolo jsem vyhrála (např. nad dnešním rektorem Masarykovy univerzity v Brně Mikulášem Bekem). Přikládám tištěný soupis anotací všech prací z 18 soutěžních oborů společenských věd, pozvánku a programem soutěže a soupis názvů soutěžních prací věd o umění. Předměty to jsou na pohled ošklivé, ale obsah je velmi cenný – podává doklad o tom, čím se zabývala tehdejší studentská elita.

Markéta Kabelková, Praha